PRETRAGA DUŽNIKA U PRINUDNOJ NAPLATI

pretraga-provera.com
Kriterijumi za pretragu
- Broj računa u banci
- Matični broj
- Poreski identifikacioni broj - PIB

Rezultat pretrage
- Pun naziv dužnika u prinudnoj naplati
- Mesto i adresa korisnika računa
- Poreski broj i matični broj dužnika
- Ukupan iznos blokade u dinarima
- Dani nelikvidnosti u proteklih godinu dana - Ukupan iznos blokade odnosi se na stanje od prethodnog radnog dana. Broj dana nelikvidnosti dat je na osnovu broja dana evidentiranih neizmirenih obaveza dužnika u prinudnoj naplati u proteklih godinu dana računajići od datuma upita.
- Informacija o zabrani prenosa
Donja pretraga je direktno sa sajta Narodne banke Srbije (www.nbs.rs) te Vas molimo da se pridržavate uslova korišćenja njihovog sajta. Ovde možete pročitati Uslove korišćenja sajta Narodne banke Srbije.
 

Napomena Narodne banke Srbije:

Pretraživanje podataka o dužnicima vrši se preko broja računa, matičnog broja ili poreskog broja.
Preko ovog upita ne mogu se dobiti podaci za sindikate, kućne savete, verske organizacije i druga pravna lica koja imaju iste matične brojeve, pa je za te svrhe potrebno da se obratite nadležnim organizacionim jedinicama prinudne naplate u Beogradu i Kragujevcu.

Baza podataka koja se koristi za potrebe ovog upita, a koja se odnosi na identitet i ostale podatke o pravnim i fizičkim licima koja obavljaju delatnost, formirana je na osnovu podataka koje su dostavile poslovne banke. Podaci koje dobijete na osnovu ovog upita nisu zvanični podaci i Narodna banka Srbije ne odgovara za njihovu tačnost i ispravnost. Zvanične podatke o blokadi dužnika u prinudnoj naplati (iznos i broj dana nelikvidnosti) u vidu potvrde daje Odsek za prijem osnova i naloga prinudne naplate u Kragujevcu.


Mena Consulting d.o.o. Beograd, Srbija

Kontakt - Uslovi korišćenja - Mapa sajta - Politika privatnosti - Reklamirajte se na ovom sajtu