SPISAK PRAVNIH LICA KOJA SU PREKINULA PLAĆANJA u neprekidnom trajanju 2 i 3 godine

pretraga-provera.com
Spisak sadrži sledeće podatke o pravnim licima koja su obustavila plaćanje:

Naziv pravnog lica
Adresu i mesto sedišta pravnog lica
Matični broj i poreski identifikacioni broj pravnog lica

Napomena: Donja pretraga je direktno sa sajta Narodne banke Srbije (www.nbs.rs) te Vas molimo da se pridržavate uslova korišćenja njihovog sajta. Ovde možete pročitati Uslove korišćenja sajta Narodne banke Srbije.
Zakon o stečaju (Sl. Glasnik RS broj 104/09)
Obaveštenje i pokretanje prethodnog stečajnog postupka
Član 150.
Organizacija koja sprovodi postupak prinudne naplate u obavezi je da jednom mesečno i to poslednjeg dana u mesecu sa presekom stanja na taj dan, svim sudovima nadležnim za sprovođenje stečajnog postupka, dostavi obaveštenje o pravnim licima sa njihove teritorije koja su obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od najmanje godinu dana.
Obaveza iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na pravna lica koja su u postupku restrukturiranja u skladu sa propisima kojima se uređuje postupak privatizacije.
Obaveštenje iz stava 1. ovog člana organizacija koja sprovodi postupak prinudne naplate objavljuje u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na svojoj internet strani.
Po prijemu obaveštenja iz stava 1. ovog člana, stečajni sudija po službenoj dužnosti donosi rešenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka u kome se utvrđuje i postojanje pravnog interesa poverilaca za sprovođenje stečajnog postupka.
Član 208.
Od dana početka primene ovog zakona do 31. decembra 2010. godine odredbe čl. 150. do 154. ovog zakona primenjivaće se na pravna lica koja su obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od tri godine, a od 1. januara 2010. godine do 31. decembra 2011. godine primenjivaće se na pravna lica koja su obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od dve godine.

Mena Consulting d.o.o. Beograd, Srbija

Kontakt - Uslovi korišćenja - Mapa sajta - Politika privatnosti - Reklamirajte se na ovom sajtu