VLASNIČKA STRUKTURA I
BILANS STANJA/USPEHA BANAKA

Provera javnih registara
pretraga-provera.com
Podaci o bankama

U pregledu vlasničke strukture i bilansa stanja i bilansa uspeha banaka u Srbiji, dat je spisak banaka koje posluju u Srbiji. U spisaku je naveden iznos ukupne bilansne aktive banke u hiljadama (u 000) dinara. Klikom na link (naziv banke) dobijaju se sledeći detaljni podaci o banci:

- Pun naziv banke
- Adresa sedišta banke
- Matični broj banke
- Brojevi telefona
- Brojevi telefaksa
- Web-sajt banke
- E-mail adresa banke
- SWIFT banke
- Broj zaposlenih u banci
- Podaci o nezavisnom revizoru i izveštaj revizora koji između ostalog sadrži: naziv, adresu, i kontakt revizorskog društva, mišljenje revizora, ime i prezime ovlašćenog revizora koji je potpisao izveštaj
- Procenat učešća i naziv najvećih akcionara banke (tj. onih akcionara koji imaju preko 5% učešća u akcionarskom kaptalu)
- Organzaciona struktura banke u kojoj su navedena mesta i adrese regionalnih centara, glavnih filijala, filijala, ekspozitura, šaltera i drugh organizacionih delova
- Spisak članova Upravnog odbora banke sa imenom i prezimenom
- Spisak članova Izvršnog odbora banke sa imenom i prezimenom
- Bilans stanja banke na poslednji dan kvartala i na kraju godine od 2003. godine
- Periodični i godišnji bilans uspeha banka od 2003. godine
Napomena: Donji podaci su direktno sa sajta Narodne banke Srbije (www.nbs.rs) te Vas molimo da se pridržavate uslova korišćenja njihovog sajta. Ovde možete pročitati Uslove korišćenja sajta Narodne banke Srbije.

Mena Consulting d.o.o. Beograd, Srbija

Kontakt - Uslovi korišćenja - Mapa sajta - Politika privatnosti - Reklamirajte se na ovom sajtu