Pretraga privrednih društava
Pretraga preduzetnika
Pretraga udruženja
Pretraga pravnih lica
Spisak javnih preduzeca
Pretraga turistickih agencija
Pretraga javnih glasila
Pretraga u oblasti sporta
Pretraga rezervisanih naziva
Pretraga brisanih subjekata
Pretraga akcija
Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja
Registar političkih stranaka
Pretraga registrovanih ponuđača
Pretraga prinudne naplate
Pretraga menica i ovlascenja
Pretraga finansijskog lizinga
Registari izvrsnih duznika
Spisak banaka
Pretraga zaloznog prava
Registar izvrsnih duznika
Vlasnicka struktura banaka
Centralna evidencija hipoteka
Spisak pravnih lica
Brojevi racuna banaka
Kreditni biro
Pretraga finansijskih izveštaja od 2014. godine
Pretraga PDV obveznika
Registar korisnika budzetskih sredstava
Pretraga javnih nabavki
Kontakt centar Poreske uprave
Plan računa za uplatu javnih prihoda
Pretraga baze propisa UZZPRO
Služb. objašnjenja i stručna mišljenja Min.finansija
ePorezi - Elektronski servisi za poreske obveznike
Pretraga PIB registra
Pretraga sudskih predmeta u privrednim sudovima
Pretraga stečajnih masa
Pretraga stečajnih postupaka
Raspored suđenja  u privrednim sudovima
Pretraga imovine kompanija u stečaju
Podaci o stečajnim postupcima  - statistika
Pretraga stečajnih postupaka u privrednim sudovima
Pretraga rešenja-prethodni stečajni postupak
Pretraga prodaje imovine u stečaju
Registar izvršnih dužnika privrednih sudova
Pretraga sudskih zabrana
Lista licenciranih stečajnih upravnika
Registar izvršnih dužnika sudova opšte nadležnosti
Spisak pravnih lica koja su obustavila plaćanje
Lista aktivnih stečajnih upravnika
Advokatska komora - imenik advokata
Telefonski imenik - Telekom Srbija 1181
Provera upisa u birački spisak
Lista licenciranih stečajnih upravnika
Telefonski imenik - pretraga po broju
Poverenik - Centralni registar
Imenik revizora finansijskih izveštaja
Telefonski imenik - VIP Mobile
Provera uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje
Imenik računovođa Saveza revizora i računovođa Srbije
Telefonski imenik - Telenor Srbija
Provera upisa staža u PIO fondu
Registar sudskih veštaka
Pronađi poštanski adresni kod (PAK)
Portal eUprava Srbije
menik izvršitelja
Pronađi broj pošte (poštanski broj)
Račun Telekom Srbija (fiksni) - privatni korisnici
Elektrodistribucija Beograd - račun za struju
Račun za Infostan Beograd
Račun Telekom Srbija (fiksni) - poslovni korisnici
Elektrovojvodina - račun za domaćinstva
Porez na imovinu - Beograd
Račun Telekom Srbija - mobilni
Elektrovojvodina - račun za pravna lica
Poreske kartice - naručivanje telefonom
Telenor - Moj portal
Elektrosrbija Kraljevo - uvid u račun
Kreditni biro Udruženja banka Srbije
Telenor - Biznis portal
EPS Centar Kragujevac - uvid u račun
Račun VIP online račun
Račun VIP online račun
Obračun sudske takse
Obračun potrošnje struje za domaćinstva
Kalkulator za obračun plate
Troškovi registracije vozila
Kalkulator poštarine Pošte Srbije
Kalkulator PP OPO - primanje iz inostranstva
Izračunavanje kontrolnog broja po modelu 97
Kalkulator za preduzetnike
Kalkulator za obračun poreza i doprinosa za paušalca
Razvrstavanje pravnih lica - kalkulator
Nacionalna baza žigova i industrijskog dizajna
Registar nacionalnog internet domena Srbije
Registar akreditovanih tela<
Server objavljenih patentnih dokumenata - ZIS
Registar sertifikovanih preduzeća - PKS
Nacionalna baza industrijskog dizajna<
Pretraživanje patenata

Javni registri - Provera i pretraga. Javni e-servisi na internetu.

Razvojem interneta i uopšte tekelomunikacija i računara, sve veći broj evidencija kako u državnoj upravi, tako i kod privrednih društava, preduzetnika i fizičkih lica, se vodi u elektronskom obliku. To je dovelo do mogućnosti da veliki broj elektronskih evidencija postane javno dostupan putem objavljivanja na zvaničnim sajtovima državnih i drugih ovlašćenih institucija.

Ne ulazeći ovde u razmatranje pitanja gde je granica između javnog i privatnog podatka, na ovoj strani, i linkovima sa ove strane, ćemo se potruditi da objedinimo što veći broj javno raspoloživih informacija o pravnim i fizičkim licima, koje su dostupne na internetu. Prema najavama državnih službi količina tih informacija će biti veća u budućnosti.

Cilj postavljanja ovakve jedne strane je da olakša i pomogne u praktičnom radu firmama, računovođama, advokatima, novinarima, fizičkim licima i drugim koji koriste ove podatke.

Sa druge strane, objedinjenost pristupa koji želimo da postignemo, doprinosi tome da svako pravno lice, preduzetnik i fizičko lice može da stekne sliku o tome koji su sve podaci javno dostupni na internetu. Odnosno šta drugi relativno lako mogu da saznaju, a da firma ili fizičko lice toga nije ni svesno.