Baner
Baner
Jedinstvena prijava na obavezno socijalno osiguranje - novi obrazac M
Vesti
Napisao Ljubiša Lazarević   
petak, 10 decembar 2010 21:52

(Vest preuzeta od Republičkog fonda za PIO)

Registracija osiguranika i osiguranih lica radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti (socijalno osiguranje) obavlja se od 1. oktobra 2010. godine na jednom šalteru, preko jedinstvene prijave na socijalno osiguranje, pri čemu poslodavci mogu da biraju da li će obrazac jedinstvene prijave podnositi na šalteru Fonda PIO ili RZZO.

Opširnije...
 
Isticanje znaka zabranjeno i dozvoljeno pušenje PDF Štampa El. pošta
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
petak, 10 decembar 2010 20:29

Podsećamo posetioce da je od 20.10.2010. godine, a na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu (Službeni glasnik RS“, br. 30/10) i Pravilnika o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta („Službeni glasnik RS“, br. 73/10), propisana obaveza isticanja novih znakova zabranjenog i dozvoljenog pušenja u određenom prostoru.

Isticanje znaka zabrane pušenja u zatvorenom radnom i javnom prostoru

Znak zabrane pušenja koji se koristi za označavanje zatvorenog radnog i javnog prostora, kao i drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno ima oblik pravougaonika formata A4 (210 mm x 297 mm), sa krugom prečnika 168 mm i kosom trakom (prečnik kruga) položenom pod uglom od 45 stepeni u odnosu na horizontalni prečnik kruga i simbolom upaljene cigarete dimenzija 105 mm x 14 mm unutar kruga položene ispod kose trake pod uglom od 90 stepeni u odnosu na kosu traku.
Na gornjem polu znaka, iznad kruga, ispisan je tekst: "ZABRANJENO PUŠENJE". Na donjem polu znaka, ispod kruga, ispisan je tekst: "ZA KRŠENJE OVE ZABRANE IZRIČE SE NOVČANA KAZNA PROPISANA ZAKONOM".
Tekst je ispisan je slovima veličine 9 mm, ćiriličkim pismom, odnosno drugim jezikom i pismom koji su u službenoj upotrebi Republici Srbiji.
Unutrašnjost kruga i površine znaka van kruga je bele boje; ivica kruga i kosa traka (prečnik kruga) širine su 15 mm i crvene su boje; simbol upaljene cigarete je bele i crne boje (konture cigarete i duvanskog dima); slova znaka su crne boje.

Znak zabrane pušenja u zatvorenom radnom i javnom prostoru ističe se:

Opširnije...
 
Nove šifre delatnosti
Vesti
Napisao Ljubiša Lazarević   
petak, 03 decembar 2010 21:38

Podsećamo posetioce da je novi Zakon o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) stupio na snagu 16. marta 2010. godine. Na osnovu ovog zakona doneta je nova Uredba o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 54/2010) koja je stupila na snagu 12. avgusta 2010. godine.

U skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti Agencija za privredne registre izvršila je promene šifre pretežne delatnosti bez zahteva privrednog društa, preduzetnika i ostalih jedinica razvrstavanja i bez donošenja posebnog akta o promeni šifre i opisa registrovane pretežne delatnosti.

Svi privredni subjekti i druga pravna lica, registrovani u registrima koji se vode kod Agencije za privredne registre, uvidom u internet stranu Agencije, mogu da se informišu o novoj šifri i opisu pretežne delatnosti prema kojoj su razvrstani u skladu  sa Uredbom  o klasifikaciji delatnosti. Ukoliko do sada niste proverili novu šifru pretežne delatnosti to možete učiniti ovde .

Opširnije...
 
Elektronska dostava dokumenta Deviznom inspektoratu PDF Štampa El. pošta
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
petak, 26 novembar 2010 10:26

Podsećamo posetioce da je od 16. juna 2010. godine prestala obaveza dostavljanja Deviznom inspektoratu faktura ili drugih odgovarajućih isprava po poslovima izvoza, odnosno uvoza usluga.

Naime od 16. juna 2010. godine, radi obavljanja posredne kontrole po poslovima izvoza, odnosno uvoza usluga, Deviznom inspektoratu je potrebno dostavljati Izveštaj o fakturisanim uslugama na propisanom obrascu - Pregled faktura. Pregled faktura se dostavlja u roku od 30 dana od dana fakturisanja.

Takođe, od 16. juna 2010. godine Devizni inspektorat je omogućio dostavu dokumentacije u elektronskoj formi, a u skladu sa Uredbom o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata. Elektronska dostava dokumenta se vrši putem aplikacije na sajtu Deviznog inspektorata. Aplikaciju za elektronsku dostavu dokumenta - faktura mogu koristiti samo rezidenti i nerezidenti koji su se prijavili za elektronsko dostavljanje, tako što su Deviznom inspektoratu, u štampanoj formi, dostavili Prijavu za elektronsku dostavu dokumenta.

Opširnije...
 
Komentar novog Zakona o udruženjima PDF Štampa El. pošta
E-Izdavaštvo - Autorski članci
Napisao Glavni urednik   
četvrtak, 28 oktobar 2010 09:03

Komentar novog Zakona o udruženjima

Prvi put objavljen 25.09.2009. godine

Piše: Andrijana Radojević

Novi Zakon o udruženjima uveo je znatne novine u odnosu na Zakon o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFRJ koji je prestao da važi donošenjem novog zakona. Bez namere da ulazimo u dublju pravnu analizu novih zakonskih rešenja, na ovom mestu ćemo ukazati na najznačajnije novine koje su uvedene novim zakonom.

Poslednje ažurirano subota, 29 januar 2011 15:13
Opširnije...
 
Intervju: Ljubiša Lazarević, diplomirani ekonomista, o pravnom aspektu freelancinga PDF Štampa El. pošta
E-Izdavaštvo - Autorski članci
Napisao Glavni urednik   
četvrtak, 28 oktobar 2010 10:21

Objavljen 14. maja 2010 www.berzica.com

Mena Consulting jedna je od retkih kompanija čija je misija da izgradi i unapredi krug stabilnih poslovnih partnera u oblasti poslovnog, poreskog, i pravnog savetovanja za mala i srednja preduzeća. Kompaniju predstavlja tim mladih i obrazovanih ljudi okrenutih ka promenama i novim pravcima u ekonomiji i načinu poslovanja. Drugim rečima, ukoliko imate nedoumica i pitanja u vezi pravnog aspekta freelancing poslovanja, obratite se Mena Consalting timu, jer onu su spremni da vam pruže sve potrebne odgovore.

Ljubiša Lazarević je vlasnik i osnivač ove kompanije. Rođen je 1976. godine u Beogradu gde je odrastao i završio školovanje. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000. godine.

U ovom intervjuu saznaćete više o njemu i njegovom radu, kao i o osnovnim ciljevima i zadacima Mena Consalting-a.

Poslednje ažurirano četvrtak, 05 maj 2011 20:42
Opširnije...
 
Provera i pretraga javnih registara PDF Štampa El. pošta
Napisao Glavni urednik   
četvrtak, 28 oktobar 2010 10:37

Datum: 17. maj 2010. godine
Postavljena je strana za proveru i pretragu javno dostupnih informacija

Razvojem interneta i uopšte tekelomunikacija i računara, sve veći broj evidencija kako u državnoj upravi, tako i kod privrednih društava (preduzeća), preduzetnika i fizičkih lica, se vodi u elektronskom obliku.

To je dovelo do mogućnosti da veliki broj elektronskih evidencija postane javno dostupan putem objavljivanja na zvaničnim sajtovima državnih i drugih ovlašćenih institucija.

Ne ulazeći ovde u razmatranje pitanja gde je granica između javnog i privatnog podatka, na ovoj strani i linkovima sa ove strane ćemo se potruditi da objedinimo što veći broj javno raspoloživih informacija o pravnim i fizičkim licima, koje su dostupne na internetu. Prema najavama državnih službi količina tih informacija će biti veća u budućnosti.

Cilj postavljanja ovakve jedne strane je da olakša i pomogne u praktičnom radu firmama, računovođama, advokatima, novinarima i drugim koji koriste ove podatke u obavljanju svog posla.

Sa druge strane, objedinjenost pristupa koji želimo da postignemo, doprinosi tome da svako pravno lice, preduzetnik i fizičko lice može da stekne sliku o tome koji su sve podaci javno dostupni na internetu. Odnosno šta drugi relativno lako mogu da saznaju, a da firma ili fizičko lice toga nije bilo ni svesno.

Poslednje ažurirano četvrtak, 28 oktobar 2010 10:41
 
<< Početak < Prethodna 51 52 53 Sledeća > Kraj >>

Strana 52 od 53
Joomla templates by a4joomla