Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор И - Услуге смештаја и исхране - Делатност припремања и послуживања хране и пића
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 56 - Делатност припремања и послуживања хране и пића

Обухвата припремање комплетних оброка и пића за конзумирање на лицу места, било у традиционалним ресторанима, ресторанима са самопослуживањем или ресторанима са услугом „за понети, у сталним или покретним киосцима, са седиштима или без њих. Одлучујући критеријум за разврставање јесу оброци који се нуде (спремни су за конзумирање на лицу места), а не врста објекта у којима се нуде.

Не обухвата се производња оброка који нису подесни или нису предвиђени за конзумирање на лицу места, као ни производња хране која се не сматра оброком (дел. 10 и дел. 11).

Такође се не обухвата продаја хране припремљене на другом месту, која се не сматра оброком или није припремљена за конзумирање на лицу места (сектор Г).

Грана - 56.1 - Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

Обухвата припремање и сервирање хране гостима било да бивају послужени за столом или да се сами послужују изложеним јелима, било да обедују припремљене оброке у објекту, да их носе са собом или да им се они достављају. Укључено је и припремање и послуживање хране за непосредно конзумирање из моторних и осталих возила.

Обухвата активности:

 • ресторана
 • кафетерија
 • ресторана брзе хране
 • ресторана са услугом „за понети“
 • покретних колица за продају сладоледа
 • покретних колица са храном
 • припремања хране на пијачним тезгама
 • ресторана и барова повезаних са саобраћајем када их обављају одвојене јединице

Не обухвата:

 • продају хране посредством аутомата, дел. 47.99
 • припремање и достављање хране на основу концесије, дел. 56.29

 

Грана 56.2 - Кетеринг и остале услуге припремања и послуживања хране

Обухвата припремање и послуживање хране током посебних прилика, или у одређеном периоду, на основу концесије, нпр. у спортским и сличним објектима.

Обухвата пружање услуга припремања и послуживања хране на основу уговорних аранжмана са потрошачима и на локацији назначеној од стране потрошача, и то за одређене прилике.

Не обухвата:

 • производњу лако кварљиве хране намењене за препродају, дел. 10.89
 • трговину на мало лако кварљивом храном, дел. 47

Обухвата пружање услуга припремања и достављања хране на основу уговорних аранжмана с потрошачима, за одређени период. Такође укључује и припремање и достављање хране на основу концесије, у спортским и сличним објектима. Храна се обично припрема у централној јединици.

Обухвата:

 • припремање и достављање оброка на основу уговора (нпр. за предузећа која се баве саобраћајем)
 • припремање и достављање хране на основу концесије, у спортским и сличним објектима
 • пословање кантина и кафетерија (нпр. у фабрикама, установама, болницама или школама) на основу уговора

Не обухвата:

 • производњу лако кварљиве хране намењене за препродају, дел. 10.89
 • трговину на мало лако кварљивом храном, дел. 47

 

Грана 56.3 - Услуге припремања и послуживања пића

Обухвата припремање и послуживање пића за конзумирање на лицу места:

 • у баровима
 • у тавернама
 • у коктел салонима
 • у дискотекама
 • у пивницама
 • у кафићима
 • продају пића са специјализованих возила

Не обухвата:

 • препродају пакованих/припремљених пића, дел. 47
 • продају пића посредством аутомата, дел. 47.99
 • пословање дискотека и простора за игру без послуживања пића, дел. 93.29

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла