Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor I - Usluge smeštaja i ishrane - Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 56 - Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića

Obuhvata pripremanje kompletnih obroka i pića za konzumiranje na licu mesta, bilo u tradicionalnim restoranima, restoranima sa samoposluživanjem ili restoranima sa uslugom „za poneti, u stalnim ili pokretnim kioscima, sa sedištima ili bez njih. Odlučujući kriterijum za razvrstavanje jesu obroci koji se nude (spremni su za konzumiranje na licu mesta), a ne vrsta objekta u kojima se nude.

Ne obuhvata se proizvodnja obroka koji nisu podesni ili nisu predviđeni za konzumiranje na licu mesta, kao ni proizvodnja hrane koja se ne smatra obrokom (del. 10 i del. 11).

Takođe se ne obuhvata prodaja hrane pripremljene na drugom mestu, koja se ne smatra obrokom ili nije pripremljena za konzumiranje na licu mesta (sektor G).

Grana - 56.1 - Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta

Obuhvata pripremanje i serviranje hrane gostima bilo da bivaju posluženi za stolom ili da se sami poslužuju izloženim jelima, bilo da obeduju pripremljene obroke u objektu, da ih nose sa sobom ili da im se oni dostavljaju. Uključeno je i pripremanje i posluživanje hrane za neposredno konzumiranje iz motornih i ostalih vozila.

Obuhvata aktivnosti:

 • restorana
 • kafeterija
 • restorana brze hrane
 • restorana sa uslugom „za poneti“
 • pokretnih kolica za prodaju sladoleda
 • pokretnih kolica sa hranom
 • pripremanja hrane na pijačnim tezgama
 • restorana i barova povezanih sa saobraćajem kada ih obavljaju odvojene jedinice

Ne obuhvata:

 • prodaju hrane posredstvom automata, del. 47.99
 • pripremanje i dostavljanje hrane na osnovu koncesije, del. 56.29

 

Grana 56.2 - Ketering i ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

Obuhvata pripremanje i posluživanje hrane tokom posebnih prilika, ili u određenom periodu, na osnovu koncesije, npr. u sportskim i sličnim objektima.

Obuhvata pružanje usluga pripremanja i posluživanja hrane na osnovu ugovornih aranžmana sa potrošačima i na lokaciji naznačenoj od strane potrošača, i to za određene prilike.

Ne obuhvata:

 • proizvodnju lako kvarljive hrane namenjene za preprodaju, del. 10.89
 • trgovinu na malo lako kvarljivom hranom, del. 47

Obuhvata pružanje usluga pripremanja i dostavljanja hrane na osnovu ugovornih aranžmana s potrošačima, za određeni period. Takođe uključuje i pripremanje i dostavljanje hrane na osnovu koncesije, u sportskim i sličnim objektima. Hrana se obično priprema u centralnoj jedinici.

Obuhvata:

 • pripremanje i dostavljanje obroka na osnovu ugovora (npr. za preduzeća koja se bave saobraćajem)
 • pripremanje i dostavljanje hrane na osnovu koncesije, u sportskim i sličnim objektima
 • poslovanje kantina i kafeterija (npr. u fabrikama, ustanovama, bolnicama ili školama) na osnovu ugovora

Ne obuhvata:

 • proizvodnju lako kvarljive hrane namenjene za preprodaju, del. 10.89
 • trgovinu na malo lako kvarljivom hranom, del. 47

 

Grana 56.3 - Usluge pripremanja i posluživanja pića

Obuhvata pripremanje i posluživanje pića za konzumiranje na licu mesta:

 • u barovima
 • u tavernama
 • u koktel salonima
 • u diskotekama
 • u pivnicama
 • u kafićima
 • prodaju pića sa specijalizovanih vozila

Ne obuhvata:

 • preprodaju pakovanih/pripremljenih pića, del. 47
 • prodaju pića posredstvom automata, del. 47.99
 • poslovanje diskoteka i prostora za igru bez posluživanja pića, del. 93.29

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla