Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Г - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала - Трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 45 - Трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала

Ова област обухвата све делатности (осим производње и изнајмљивања) у вези с моторним возилима и мотоциклима, укључујући камионе и теретна возила, као што су трговина на велико и трговина на мало новим и половним возилима, поправка и одржавање возила и трговина на велико и трговина на мало деловима и прибором за моторна возила и мотоцикле. Обухваћене су и делатности посредника у трговини на велико и трговини на мало возилима, аукцијска трговина на велико аутомобилима и трговина на велико путем интернета.

Обухвата и активности као што су прање, полирање, итд.

Не обухвата трговину на мало моторним горивима и мазивима или производима за хлађење, као ни изнајмљивање моторних возила и мотоцикала.

 

Грана 45.1 - Трговина моторним возилима

Обухвата:

 • трговину на велико и трговину на мало новим и коришћеним возилима:
  • путничким моторним возилима, укључујући и специјална путничка моторна возила као што су амбулантна возила, мини-аутобуси и др.
 • трговину на велико и трговину на мало теренским моторним возилима (< 3,5 т носивости)

Не обухвата:

 • трговину на велико и трговину на мало деловима и прибором за моторна возила, дел. 45.3
 • изнајмљивање моторних возила с возачем, дел. 49.39
 • изнајмљивање моторних возила без возача, дел. 77.11

Обухвата:

 • трговину на велико и трговину на мало новим и коришћеним возилима:
  • камионима, приколицама и полуприколицама
  • возилима за камповање као што су камп-приколице и мото-куће
 • трговину на велико и трговину на мало теренским моторним возилима (> 3,5 т носивости)

Не обухвата:

 • трговину на велико и трговину на мало деловима и прибором за моторна возила, дел. 45.3
 • изнајмљивање моторних возила с возачем, дел. 49.41
 • изнајмљивање моторних возила без возача, дел. 77.12

 

Грана 45.2 - Одржавање и поправка моторних возила

Обухвата:

 • одржавање и поправку моторних возила:
  • механичке поправке
  • електричне поправке
  • поправку електронских система убризгавања
  • редован сервис
  • поправку каросерије
  • поправку делова моторног возила
  • прање, полирање и др.
  • прскање и бојење
  • поправку ветробрана и прозора
  • поправку седишта у моторним возилима
 • поправку, подешавање или замену спољних и унутрашњих гума
 • заштиту од корозије
 • накнадно уграђивање делова и додатне опреме

 

Грана 45.3 - Трговина деловима и прибором за моторна возила

Обухвата трговину на велико и трговину на мало деловима и прибором за моторна возила као што су:

 • спољашње и унутрашње гуме
 • свећице за аутомобиле, батерије, опрема за осветљење, електрична опрема итд.

Не обухвата:

 • трговину на мало моторним горивима, дел. 47.30

 

Грана 45.4 - Трговина мотоциклима, деловима и прибором, одржавање и поправка мотоцикала

Обухвата:

 • трговину на велико и трговину на мало мотоциклима, укључујући мопеде
 • трговину на велико и трговину на мало деловима и прибором за мотоцикле (путем поште или посредника)
 • одржавање и поправку мотоцикала

Не обухвата:

 • трговину на велико бициклима и њиховим деловима и прибором, дел. 46.49
 • трговину на мало бициклима и њиховом деловима и прибором, дел. 47.64
 • изнајмљивање мотоцикала, дел. 77.39
 • поправку и одржавање бицикала, дел. 95.29

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла