Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Г - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала - Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 47 - Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима

Обухвата препродају (продају без прераде) нових и коришћених производа, углавном за личну употребу и потрошњу у домаћинству, у продавницама, робним кућама, на тезгама, преко поште, преко уличних продаваца, аквизитера, потрошачких задруга и сл.

Трговина на мало најпре се разврстава према врсти продајног објекта (Трговина на мало у продавницама: гране 47.1-47.7; Трговина на мало изван продавница: гране 47.8 и 47.9). Трговина на мало у продавницама обухвата продају на мало коришћене робе (група 47.79). Код продаје на мало у продавницама разликује се специјализована продаја на мало (гране 47.2-47.7) и неспецијализована продаја на мало (грана 47.1).

Наведене делатности даље су разврстане према врсти производа који се продају.

Продаја изван продавница дели се према облику продаје: продаја на тезгама и пијацама (грана 47.8) и остала продаја ван продавница, нпр. преко поште, интернета, од врата до врата, посредством аутомата за продају и сл. (грана 47.9).

Роба која се продаје у овој области ограничена је на такозвану робу широке потрошње или робу која се продаје на мало; не укључује се роба која се обично не продаје у малопродаји, нпр. жито, руде, индустријске машине, опрема и др. Овде спада и продаја на мало робе намењене становништву − изложена роба (као што су рачунари, канцеларијска опрема, боје, дрвна грађа), иако она не мора бити коришћена за личну употребу или употребу у домаћинству. Манипулације које су уобичајене у трговини не утичу на основни карактер робе и могу обухватити, на пример, сортирање, раздвајање, мешање и паковање.

Обухвата и:

  • трговину на мало преко комисионара
  • делатност аукцијских кућа код продаје на мало

Не обухвата:

  • трговину сопственим пољопривредним производима коју обављају пољопривредни произвођачи, дел. 01
  • производњу и продају робе која се обично разврстава као производња у дел. 10-32
  • продају моторних возила и мотоцикала и њихових делова, дел. 45
  • трговину житарицама, махунастим зрневљем, рудама, сировом нафтом, индустријским хемикалијама, гвожђем, челиком, индустријским машинама и опремом, дел. 46
  • продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за понети, дел. 56
  • изнајмљивање и лизинг предмета за личну употребу и за употребу у домаћинству, дел. 77.2

 

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла