Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala - Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 47 - Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Obuhvata preprodaju (prodaju bez prerade) novih i korišćenih proizvoda, uglavnom za ličnu upotrebu i potrošnju u domaćinstvu, u prodavnicama, robnim kućama, na tezgama, preko pošte, preko uličnih prodavaca, akvizitera, potrošačkih zadruga i sl.

Trgovina na malo najpre se razvrstava prema vrsti prodajnog objekta (Trgovina na malo u prodavnicama: grane 47.1-47.7; Trgovina na malo izvan prodavnica: grane 47.8 i 47.9). Trgovina na malo u prodavnicama obuhvata prodaju na malo korišćene robe (grupa 47.79). Kod prodaje na malo u prodavnicama razlikuje se specijalizovana prodaja na malo (grane 47.2-47.7) i nespecijalizovana prodaja na malo (grana 47.1).

Navedene delatnosti dalje su razvrstane prema vrsti proizvoda koji se prodaju.

Prodaja izvan prodavnica deli se prema obliku prodaje: prodaja na tezgama i pijacama (grana 47.8) i ostala prodaja van prodavnica, npr. preko pošte, interneta, od vrata do vrata, posredstvom automata za prodaju i sl. (grana 47.9).

Roba koja se prodaje u ovoj oblasti ograničena je na takozvanu robu široke potrošnje ili robu koja se prodaje na malo; ne uključuje se roba koja se obično ne prodaje u maloprodaji, npr. žito, rude, industrijske mašine, oprema i dr. Ovde spada i prodaja na malo robe namenjene stanovništvu − izložena roba (kao što su računari, kancelarijska oprema, boje, drvna građa), iako ona ne mora biti korišćena za ličnu upotrebu ili upotrebu u domaćinstvu. Manipulacije koje su uobičajene u trgovini ne utiču na osnovni karakter robe i mogu obuhvatiti, na primer, sortiranje, razdvajanje, mešanje i pakovanje.

Obuhvata i:

  • trgovinu na malo preko komisionara
  • delatnost aukcijskih kuća kod prodaje na malo

Ne obuhvata:

  • trgovinu sopstvenim poljoprivrednim proizvodima koju obavljaju poljoprivredni proizvođači, del. 01
  • proizvodnju i prodaju robe koja se obično razvrstava kao proizvodnja u del. 10-32
  • prodaju motornih vozila i motocikala i njihovih delova, del. 45
  • trgovinu žitaricama, mahunastim zrnevljem, rudama, sirovom naftom, industrijskim hemikalijama, gvožđem, čelikom, industrijskim mašinama i opremom, del. 46
  • prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za poneti, del. 56
  • iznajmljivanje i lizing predmeta za ličnu upotrebu i za upotrebu u domaćinstvu, del. 77.2

 

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla