Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Г - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала - Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 46 - Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима

Ова област обухвата трговину на велико за сопствени рачун или за накнаду (комисиона продаја) и односи се и на трговину на велико на домаћем тржишту и на међународну трговину на велико (увоз/извоз).

Не обухвата:

  • трговину на велико моторним возилима, камп-приколицама и мотоциклима, дел. 45.1 и 45.4
  • трговину на велико прибором за моторна возила, дел. 45.31 и 45.40
  • изнајмљивање и давање у закуп (лизинг), дел. 77
  • паковање чврсте робе и флаширање течне или гасовите робе, укључујући мешање и филтрирање за трећа лица, дел. 82.92

 

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла