Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala - Trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Grana 47.9 - Trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca

Obuhvata trgovinu na malo posredstvom pošte, preko interneta, trgovinu od vrata do vrata, prodaju preko automata itd.

Ova grupa obuhvata delatnosti trgovine na malo preko pošte ili interneta, tj. delatnosti trgovine na malo gde kupac na osnovu oglasa, kataloga, informacija koje se mogu dobiti na veb sajtu, uzoraka ili bilo kog drugog sredstva oglašavanja bira koje će proizvode kupiti i poručuje ih preko pošte, interneta (obično na posebne načine koje veb sajt predviđa) ili telefonom. Kupljeni proizvodi mogu biti neposredno preuzeti sa interneta ili fizički isporučeni kupcu.

Obuhvata:

 • trgovinu na malo robom bilo koje vrste posredstvom pošte
 • trgovinu na malo robom bilo koje vrste posredstvom interneta
 • direktnu prodaju preko televizije, radija ili telefona
 • internet aukcije u okviru trgovine na malo

Ne obuhvata:

 • trgovinu na malo motornim vozilima, njihovim delovima i priborom za njih preko interneta, del. 45.1 i 45.3
 • trgovinu na malo motociklima, njihovim delovima i priborom za njih preko interneta, del. 45.4

Obuhvata trgovinu na malo:

 • bilo kojim proizvodima na način koji nije na drugom mestu obuhvaćen:
  • prodaja preko lica koja kupcu dolaze na vrata
  • prodaja preko automata
 • direktna prodaja goriva (ulje za loženje, ogrevno drvo itd.) koje se isporučuje na adresu kupca
 • prodaja preko putujućih prodavaca
 • trgovina na malo preko aukcijskih kuća, izvan prodavnica (osim interneta)

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla