Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor F - Građevinarstvo - Izgradnja ostalih građevina
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 42 - Izgradnja ostalih građevina

Obuhvata izgradnju ostalih građevina. Ovde spadaju novogradnja, popravke, dogradnja i adaptacija, postavljanje montažnih zgrada ili objekata na gradilištu, kao i građevine privremenog karaktera.

Obuhvata se izgradnja (složenih, teških) građevina kao što su autoputevi, putevi, ulice, mostovi, tuneli, železničke pruge, aerodromske staze, pristaništa i drugi objekti na vodi, sistemi za navodnjavanje, kanalizacioni sistemi, industrijska postrojenja, cevovodi i električni vodovi i sportska igrališta. Ovi radovi mogu se obavljati za sopstveni račun ili za naknadu.

Deo radova, a ponekad i celokupne radove, mogu da obavljaju podizvođači.

Ako se obavljaju samo specijalizovani delovi građevinskog procesa, onda se delatnost svrstava u oblast 43.

 

Grana 42.1 - Izgradnja puteva i železničkih pruga

Obuhvata:

 • izgradnju autoputeva, ulica, drumova i drugih puteva za vozila i pešake
 • površinske radove na ulicama, putevima, autoputevima, mostovima ili tunelima:
  • asfaltiranje puteva
  • bojenje i obeležavanje oznaka na putevima
  • postavljanje ograda i saobraćajnih oznaka i sl.
 • izgradnju aerodromskih pista

Ne obuhvata:

 • postavljanje ulične rasvete i električne signalizacije,
 • arhitektonsko i građevinsko projektovanje, del. 71.1
 • rukovođenje projektom za izgradnju, del. 71.1

Obuhvata:

 • izgradnju železničkih pruga i podzemnih železnica

Ne obuhvata:

 • postavljanje rasvete i električne signalizacije, del. 43.21
 • arhitektonsko i građevinsko projektovanje, del. 71.1
 • tehničko rukovođenje projektom za izgradnju, del. 71.1

Obuhvata:

 • izgradnju mostova, uključujući i mostove za uzdignute autoputeve (vijadukte)
 • izgradnju tunela

Ne obuhvata:

 • postavljanje rasvete i električne signalizacije, del. 43.21
 • arhitektonsko i građevinsko projektovanje, del. 71.1
 • rukovođenje projektom za izgradnju, del. 71.1

 

Grana 42.2 - Izgradnja cevovoda, električnih i komunikacionih vodova

Obuhvata izgradnju cevovoda za transportovanje tečnosti i izgradnju međusobno povezanih zgrada i građevina koje čine sastavni deo tih sistema.

Obuhvata:

 • izgradnju ostalih građevina za:
  • cevovode za prenos na velike daljine i gradske cevovode (međumesni i lokalni cevovodi)
  • glavne dovode i mrežu
  • sisteme za navodnjavanje (kanali)
  • rezervoare
 • izgradnju:
  • odvodnih sistema (kolektora), uključujući i popravke
  • postrojenja za deponovanje otpadnih voda
  • crpnih stanica
 • kopanje bunara

Ne obuhvata:

 • rukovođenje projektom u vezi s građevinskim radovima niskogradnje, del. 71.12

Obuhvata izgradnju vodova za distribuciju električne energije i telekomunikacija i izgradnju međusobno povezanih zgrada i građevina koje čine sastavni deo tih sistema.

Obuhvata:

 • izgradnju ostalih građevina za:
  • međumesne i lokalne komunikacione i energetske dalekovode i mrežu
  • elektrane

Ne obuhvata:

 • rukovođenje projektom u vezi s građevinskim radovima niskogradnje, del. 71.12

 

Grana 42.9 - Izgradnja ostalih građevina

Obuhvata:

 • izgradnju:
  • vodenih puteva, pristaništa, marina, ustava i dr., kao i izvođenje rečnih radova (utvrđivanje obala)
  • brana i nasipa
 • iskopavanje (bagerovanje) vodenih puteva

Ne obuhvata:

 • rukovođenje projektom u vezi s građevinskim radovima niskogradnje, del. 71.12

Obuhvata:

 • izgradnju industrijskih postrojenja, osim zgrada kao što su:
  • rafinerije
  • postrojenja hemijske industrije
 • izgradnju građevina koje nisu zgrade, kao što su:
  • sportski objekti na otvorenom
 • opremanje parcela potrebnom infrastrukturom (npr. melioracijom, izgradnjom puteva itd.)

Ne obuhvata:

 • montažu industrijskih aparata i opreme, del. 33.20
 • parcelisanje zemljišta bez opremanja potrebnom infrastrukturom, del. 68.10
 • usluge rukovođenja projektom u vezi s građevinskim radovima niskogradnje, del. 71.12

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla