Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor F - Građevinarstvo - Rušenje i pripremanje gradilišta
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Grana 43.1 - Rušenje i pripremanje gradilišta

Obuhvata pripremanje gradilišta za kasnije obavljanje građevinske aktivnosti i uključuje prethodno uklanjanje postojećih objekata.

Obuhvata:

 • rušenje i demontažu zgrada i drugih objekata

Obuhvata:

 • raščišćavanje gradilišta
 • zemljane radove: iskopavanje, nasipanje, nivelisanje terena, iskop kanala, uklanjanje stena, miniranje i dr.
 • pripremne radove za rudarstvo: uklanjanje iskopa i druge radove i pripremanje mineralnih nalazišta, osim zemljišta s naftom i gasom
 • drenažne radove na gradilištu
 • drenažne radove na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu

Ne obuhvata:

 • bušenje radi proizvodnje sirove nafte i prirodnog gasa, del. 06.10 i 06.20
 • dekontaminaciju tla, del. 39.00
 • bušenje i kopanje bunara, del. 42.21
 • iskop okna, del. 43.99

Obuhvata:

 • ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem i uzimanje uzoraka radi proučavanja terena i građenja, kao i u geofizičke, geološke ili druge svrhe

Ne obuhvata:

 • bušenje eksploatacionih izvora nafte ili gasa, del. 06.10 i 06.20
 • pomoćne usluge ispitivanja bušenjem i sondiranjem tokom rudarskih aktivnosti, del. 09.90
 • bušenje i kopanje bunara, del. 42.21
 • iskop okna, del. 43.99
 • istraživanja nafte i gasa, geofizička, geološka i seizmička merenja, del. 71.12

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla