Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ф - Грађевинарство - Завршни грађевинско-занатски радови
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 43.3 - Завршни грађевинско-занатски радови

Обухвата:

 • малтерисање спољних и унутрашњих површина зграда и других објеката и украсне штуко-радове, укључујући и наношење одговарајуће подлоге

Обухвата:

 • уградњу врата (осим аутоматских и обртних), прозора, оквира за врата и прозоре од дрвета или другог материјала
 • уградњу кухињске опреме, ормана, степеништа, опреме за радње и сл.
 • уградњу намештаја
 • унутрашње довршавање таваница, покретних делова и др.

Не обухвата:

 • уграђивање аутоматских и обртних врата, дел. 43.29

Обухвата:

 • постављање, поплочавање, намештање (или облагање) у зградама и осталим грађевинама:
  • керамичких, бетонских или камених, зидних или подних плочица, и облагање пећи керамичким плочицама
  • паркета и других подних облога од дрвета, покривање зидова дрветом
  • таписона и линолеумских подних покривача, укључујући и оне од гуме или пластичних маса
  • подних и зидних облога од тераца, мермера, гранита или шкриљца
  • тапета

Обухвата:

 • унутрашње и спољашње бојење зграда
 • бојење осталих грађевина
 • застакљивање, постављање огледала и др.

Не обухвата:

 • уградњу прозора, дел. 43.32

Обухвата:

 • чишћење нових зграда након изградње
 • остале непоменуте завршне радове

Не обухвата:

 • унутрашње декоратерске радове, дел. 74.10
 • унутрашње чишћење зграда и осталих грађевина, дел. 81.21
 • специјално унутрашње и спољашње чишћење зграда, дел. 81.22

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла