Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ф - Грађевинарство - Остали специфични грађевински радови
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 43.9 - Остали специфични грађевински радови

Обухвата:

 • подизање кровова
 • покривање кровова

Не обухвата:

 • изнајмљивање машина и опреме за грађевинарство без руковаоца, дел. 77.32

Обухвата:

 • специјализоване грађевинске радове који су заједнички за различите врсте грађевина а захтевају поседовање специјалних вештина или специјалне опреме:
  • изградњу темеља (фундирање), укључујући побијање шипова
  • постављање изолације против влаге и хидроизолација
  • уклањање влаге у зградама
  • копање окна
  • монтирање индустријски произведених челичних елемената које извођач радова није произвео
  • армирање
  • зидање опеком и каменом
  • монтирање и демонтирање скела и радних платформи, укључујући и рад на скелама и радним платформама узетим у закуп
  • подизање димњака, индустријских пећи и др.
  • извођење радова по специјалним захтевима, за које је неопходнавештина пењања и знање коришћења одговарајуће опреме, тј. рад на високим објектима
 • извођење подземних радова
 • изградњу спољних базена за пливање
 • чишћење паром, пескарење и слични радови на спољашности зграде
 • изнајмљивање кранова и друге опреме за изградњу која не може бити сврстана у специфични тип изградње, заједно с радницима

Не обухвата:

 • изнајмљивање машина и опреме за изградњу или рушење без руковаоца, дел. 77.32

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла