Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ф - Грађевинарство - Изградња зграда
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 41 - Изградња зграда

Обухвата изградњу свих врста зграда. Ту су сврстане новоградња, поправке, доградња и адаптација, постављање монтажних зграда или објеката на градилишту, као и грађевине привременог карактера.

Обухваћена је изградња комплетних стамбених и пословних зграда, продавница и других јавних и помоћних зграда, пољопривредних зграда и сл.

 

Грана 41.1 - Разрада грађевинских пројеката

Обухвата:

 • разраду грађевинских пројеката за стамбене и нестамбене зграде обједињавањем финансијских, техничких и физичких средстава неопходних за реализацију грађевинских пројеката ради касније продаје

Не обухвата:

 • изградњу зграда, дел. 41.20
 • архитектонско и грађевинско пројектовање, дел. 71.1
 • услуге руковођења пројектом које су у вези с грађевинским пројектом, дел. 71.1

 

Грана 41.2 - Изградња стамбених и нестамбених зграда

Обухвата изградњу комплетних објеката или за свој рачун, с наменом продаје, или на основу уговора. Део изградње или целокупну изградњу може изводити подизвођач радова.

Ако се обављају само специјализовани делови грађевинског процеса, онда се делатност сврстава у област 43.

Обухвата:

 • изградњу свих врста стамбених зграда:
  • зграда с једним станом
  • зграда с више станова, укључујући и вишеспратне зграде
 • изградњу свих врста нестамбених зграда:
  • зграда за индустријску производњу, нпр. фабрика, радионица, монтажних постројења итд.
  • болница, школа и пословних зграда
  • хотела, продавница, тржних центара и ресторана
  • аеродромских зграда
  • спортских дворана
  • паркинг гаража, укључујући и подземне гараже
  • складишта
  • зграда за обављање верских обреда
 • монтажу и подизање монтажних грађевина на градилишту
 • преправке и обнову постојећих стамбених грађевина

Не обухвата:

 • изградњу индустријских постројења, осим зграда, дел. 42.99
 • архитектонско и грађевинско пројектовање, дел. 71.1
 • руковођење пројектом за изградњу, дел. 71.1

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла