Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ф - Грађевинарство - Рушење и припремање градилишта
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 43.1 - Рушење и припремање градилишта

Обухвата припремање градилишта за касније обављање грађевинске активности и укључује претходно уклањање постојећих објеката.

Обухвата:

 • рушење и демонтажу зграда и других објеката

Обухвата:

 • рашчишћавање градилишта
 • земљане радове: ископавање, насипање, нивелисање терена, ископ канала, уклањање стена, минирање и др.
 • припремне радове за рударство: уклањање ископа и друге радове и припремање минералних налазишта, осим земљишта с нафтом и гасом
 • дренажне радове на градилишту
 • дренажне радове на пољопривредном или шумском земљишту

Не обухвата:

 • бушење ради производње сирове нафте и природног гаса, дел. 06.10 и 06.20
 • деконтаминацију тла, дел. 39.00
 • бушење и копање бунара, дел. 42.21
 • ископ окна, дел. 43.99

Обухвата:

 • испитивање терена бушењем и сондирањем и узимање узорака ради проучавања терена и грађења, као и у геофизичке, геолошке или друге сврхе

Не обухвата:

 • бушење експлоатационих извора нафте или гаса, дел. 06.10 и 06.20
 • помоћне услуге испитивања бушењем и сондирањем током рударских активности, дел. 09.90
 • бушење и копање бунара, дел. 42.21
 • ископ окна, дел. 43.99
 • истраживања нафте и гаса, геофизичка, геолошка и сеизмичка мерења, дел. 71.12

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла