Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ф - Грађевинарство - Инсталациони радови у грађевинарству
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 43.2 - Инсталациони радови у грађевинарству

Обухвата инсталационе радове који потпомажу функционисање грађевине као такве, укључујући постављање инсталација електричне енергије, цевовода (водовода, гасовода и канализације), система за грејање и климатизацију, покретних степеница и др.

Обухвата инсталирање електричних система у свим врстама зграда и осталих грађевина:

 • постављање инсталација:
  • електричних водова и прикључака
  • телекомуникационих водова
  • водова за рачунарску мрежу, кабловску телевизију, укључујући оптичке каблове
  • сателитских антена
  • расветних система
  • противпожарне аларме
  • алармне системе против провала
  • уличне расвете и електричних сигнала
  • расвете на аеродромским пистама
 • прикључивање електричних апарата за домаћинство, укључујући подно грејање

Не обухвата:

 • изградњу комуникационих и енергетских далековода, дел. 42.22
 • надзор и даљински надзор електронских сигурносних система, као што су аларми против провале и противпожарни заштитни системи, укључујући њихово инсталирање и одржавање, дел. 80.20

Обухвата инсталирање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система, укључујући доградњу, адаптацију, одржавање и поправке:

 • постављање инсталација у зградама или другим грађевинама за:
  • грејне системе (на струју, гас или нафту)
  • пећи (котларнице) и расхладне торњеве
  • соларне неелектричне колекторе
  • водоводну и санитарну опрему
  • вентилациону и климатизациону опрему и канале
  • уређаје за гас
  • цеви за испарења
  • противпожарне системе
  • системе за ротациони распршивач
 • ископ канала за инсталационе радове

Не обухвата:

 • постављање електричног подног грејања, дел. 43.21

Обухвата инсталирање остале опреме (осим електричне, водоводне, канализационе) за грејне и климатизационе системе или индустријска постројења у зградама и осталим грађевинама.

Обухвата:

 • постављање инсталација у зградама или другим грађевинама за:
  • лифтове и покретне степенице
  • аутоматска и обртна врата
  • громобране
  • систем за вакуумско чишћење
  • топлотну и звучну изолацију, заштиту од вибрација и др.

Не обухвата:

 • инсталирање индустријских машина, дел. 33.20

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла