Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor F - Građevinarstvo - Instalacioni radovi u građevinarstvu
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Grana 43.2 - Instalacioni radovi u građevinarstvu

Obuhvata instalacione radove koji potpomažu funkcionisanje građevine kao takve, uključujući postavljanje instalacija električne energije, cevovoda (vodovoda, gasovoda i kanalizacije), sistema za grejanje i klimatizaciju, pokretnih stepenica i dr.

Obuhvata instaliranje električnih sistema u svim vrstama zgrada i ostalih građevina:

 • postavljanje instalacija:
  • električnih vodova i priključaka
  • telekomunikacionih vodova
  • vodova za računarsku mrežu, kablovsku televiziju, uključujući optičke kablove
  • satelitskih antena
  • rasvetnih sistema
  • protivpožarne alarme
  • alarmne sisteme protiv provala
  • ulične rasvete i električnih signala
  • rasvete na aerodromskim pistama
 • priključivanje električnih aparata za domaćinstvo, uključujući podno grejanje

Ne obuhvata:

 • izgradnju komunikacionih i energetskih dalekovoda, del. 42.22
 • nadzor i daljinski nadzor elektronskih sigurnosnih sistema, kao što su alarmi protiv provale i protivpožarni zaštitni sistemi, uključujući njihovo instaliranje i održavanje, del. 80.20

Obuhvata instaliranje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema, uključujući dogradnju, adaptaciju, održavanje i popravke:

 • postavljanje instalacija u zgradama ili drugim građevinama za:
  • grejne sisteme (na struju, gas ili naftu)
  • peći (kotlarnice) i rashladne tornjeve
  • solarne neelektrične kolektore
  • vodovodnu i sanitarnu opremu
  • ventilacionu i klimatizacionu opremu i kanale
  • uređaje za gas
  • cevi za isparenja
  • protivpožarne sisteme
  • sisteme za rotacioni raspršivač
 • iskop kanala za instalacione radove

Ne obuhvata:

 • postavljanje električnog podnog grejanja, del. 43.21

Obuhvata instaliranje ostale opreme (osim električne, vodovodne, kanalizacione) za grejne i klimatizacione sisteme ili industrijska postrojenja u zgradama i ostalim građevinama.

Obuhvata:

 • postavljanje instalacija u zgradama ili drugim građevinama za:
  • liftove i pokretne stepenice
  • automatska i obrtna vrata
  • gromobrane
  • sistem za vakuumsko čišćenje
  • toplotnu i zvučnu izolaciju, zaštitu od vibracija i dr.

Ne obuhvata:

 • instaliranje industrijskih mašina, del. 33.20

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla