Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Л - Пословање некретнинама
Е-Издаваштво - Коментари прописа


Обухвата услуге закуподаваца, агената или посредника у једној или више делатности: продаји или куповини некретнина, изнајмљивању некретнина и пружању других услуга у вези с некретнинама.

Делатност у овом сектору може се обављати с властитим или изнајмљеним некретнинама уз накнаду.

Такође укључује изградњу некретнина уз задржавање власништва над њима или давање у закуп тих некретнина.

Обухвата и управљање некретнинама.

 

Област 68 - Пословање некретнинама

 

Грана 68.1 - Куповина и продаја властитих некретнина

Обухвата:

 • куповину и продају властитих некретнина:
  • стамбених зграда и станова
  • нестамбених зграда, укључујући изложбене хале, складишне капацитете и тржне центре
  • земљишта
 • парцелисање

Не обухвата:

 • израду пројеката зграда ради продаје тих зграда, дел. 41.10
 • парцелисање и опремање земљишта инфраструктуром, дел. 42.99

 

Грана 68.2 - Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

Обухвата:

 • изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима, као што су:
  • стамбене зграде и станови
  • нестамбене зграде, укључујући изложбене хале и складишне капацитете
  • земљиште
 • издавање кућа и станова, намештених и ненамештених, или апартмана за трајније коришћење, обично на месечној или годишњој основи
 • организовање извођења грађевинских пројеката у сврхе властитог пословања
 • активности у вези са управљањем простором за смештај покретних стамбених јединица

Не обухвата:

 • делатност смештаја у хотелима, хотелским апартманима, собама за издавање, камповима, у оквиру простора намењеног за камп-приколице и у другим нестамбеним зградама, као ни делатност смештаја за краткотрајни боравак, дел. 55

 

Грана 68.3 - Пословање некретнинама за накнаду

Обухвата пружање услуга у вези с некретнинама од стране агенција за некретнине:

 • посредовање у куповини, продаји и изнајмљивању некретнина за накнаду
 • консултантске активности и услуге процене повезене с куповином, продајом или изнајмљивањем некретнина, за накнаду
 • активности агената који делују као неутрална трећа страна и који предају некретнину након што се задовоље претходни писмено утврђени услови

Не обухвата:

 • правне послове, дел. 69.10

Не обухвата:

 • правне послове, дел. 69.10
 • услуге одржавања објеката (комбинацију услуга као што су генерално унутрашње чишћење, одржавање и ситне поправке, избацивање отпадака, заштита и безбедност), дел. 81.10
 • управљање објектима као што су војне базе, затвори и други објекти (осим управљања рачунарским уређајима), дел. 81.10

почетак - сви сектори

 
Јоомла templateс бy а4јоомла