Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ј - Информисање и комуникације - Снимање и издавање звучних записа и музике
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 59.2 - Снимање и издавање звучних записа и музике

Обухвата активности у вези с производњом оригиналних звучних записа на тракама и ЦД-овима; објављивање, промовисање и дистрибуцију звучних записа трговини на велико, трговини на мало и јавности (директно). Те активности могу бити интегрисане или неинтегрисане са производњом оригиналних записа у истој јединици. Уколико нису интегрисане, јединица која обавља те активности мора прибавити права на репродуковање и дистрибуцију оригиналних снимака.

Овде спадају и услужне активности приликом снимања звучних записа у студију или другде, укључујући продукцију раније снимљеног радио-програма (не директно).

Обухваћене су и активности у оквиру музичког издаваштва, односно активности у вези са остваривањем ауторског права на музичким делима, промоцију и коришћење тих музичких дела на радију, телевизији, у филмовима, директним преносима, штампаним и другим медијима.

Јединице које се баве тим активностима могу бити носиоци ауторског права или деловати као заступници носиоца ауторских права у његово име.

Обухвата и објављивање нотних записа и аудио-књига.

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла