Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor J - Informisanje i komunikacije - Informacione uslužne delatnosti
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 63 - Informacione uslužne delatnosti

Obuhvata delatnosti portala veb pretraživača, obradu podataka i hosting aktivnosti, kao i druge aktivnosti kojima se prvenstveno obezbeđuju informacije.

 

Grana 63.1 - Obrada podataka, hosting i s tim povezane delatnosti; veb portali

Obuhvata:

 • delatnost obezbeđenja infrastrukture za hosting, usluge obrade podataka i s tim povezane aktivnosti, kao i obezbeđenje alata za pretraživanje i druge portale za internet

Obuhvata:

 • aktivnosti obezbeđenja infrastrukture za hosting, usluge obrade podataka i s njima povezane aktivnosti
 • specijalizovane hosting delatnosti kao što su veb hosting, multimedijalni servisi ili hosting aplikacija, pružanje aplikacijskih usluga, omogućavanje korišćenja time-sharing resursa centralnog (mainframe) računara od strane korisnika
 • delatnost celokupne obrade podataka koje dostavlja korisnik i izrade specijalizovanih izveštaja na bazi podataka nabavljenih od klijenata, kao i unošenje podataka

Ne obuhvata:

 • delatnosti u kojima pružalac usluga koristi računar kao alat; one su klasifikovane prema prirodi pruženih usluga

Obuhvata:

 • rad na veb sajtovima koji koriste pretraživače za generisanje i održavanje ekstenzivnih baza podataka internet adresa i sadržaja u lako pretraživom obliku
 • rad na drugim veb sajtovima koji deluju kao portali na internetu, kao što su medijski sajtovi koji obezbeđuju periodično ažurirane sadržaje

Ne obuhvata:

 • izdavanje knjiga, novina, časopisa itd. preko interneta, del. 58
 • emitovanje preko interneta, del. 60

 

Grana 63.9 - Ostale informacione uslužne delatnosti

Obuhvata:

 • aktivnosti novinskih agencija i pružanje svih preostalih informacionih usluga

Ne obuhvata:

 • aktivnosti biblioteka i arhiva, del. 91.01

Obuhvata:

 • delatnost novinskih udruženja i agencija koje snabdevaju medije vestima, fotografijama i reportažama

Ne obuhvata:

 • aktivnosti nezavisnih fotoreportera, del. 74.20
 • aktivnosti nezavisnih novinara, del. 90.03

Obuhvata aktivnosti informisanja na drugom mestu nepomenute, kao što su:

 • informativne usluge koje se daju preko telefona a uz pomoć računara
 • usluge traženja informacija za naknadu
 • usluge u vezi s novinskim isečcima (press clipping), itd.

Ne obuhvata:

 • delatnosti pozivnih (call) centara, del. 82.20

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla