Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ј - Информисање и комуникације - Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких записа
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 59 - Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких записа

Обухвата производњу кинематографских дела намењених за јавно приказивање без обзира на носач (биоскопи, телевизија, јавни превоз и др.); постпродукцију, дистрибуцију кинематографских дела и осталих аудио-визуелних производа другим делатностима; приказивање кинематографских дела и осталих аудио-визуелних производа.

Обухвата и снимање звука, тј. производњу оригиналних (мастер) звучних записа, објављивање, промоцију и дистрибуцију и издавање музичких записа, као и услужне активности у вези са снимањем звука у студију или на другом месту.

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла