Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor J - Informisanje i komunikacije - Kinematografska i televizijska produkcija
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Grana 59.1 - Kinematografska i televizijska produkcija

Obuhvata proizvonju kinematograskih dela, uključujući i digitalnu distribuciju, namenjenih za javno prikazivanje bez obzira na nosač (bioskopi, televizija, javni prevoz i dr.); postprodukciju, distribuciju kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelnih proizvoda drugim delatnostima, kao i njihovo prikazivanje.

Uključuje kupovinu i prodaju prava na distribuciju kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelnih proizvoda.

Obuhvata:

 • proizvodnju kinematografska dela, televizijskog programa (televizijskih serija, dokumentarnih filmova itd.) ili televizijskih reklama

Ne obuhvata:

 • umnožavanje filmova (izuzev kopija namenjenih za distribuciju bioskopima), zvučnih i video traka, umnožavanje mastera na CD-ovima ili DVD-ovima, del. 18.20
 • trgovinu na veliko snimljenim video-trakama, CD-ovima ili DVD-ovima, del. 46.43
 • trgovinu na veliko praznim video-trakama i CD-ovima, del. 46.52
 • trgovinu na malo video-trakama, CD-ovima ili DVD-ovima, del. 47.63
 • postprodukcione aktivnosti, del. 59.12
 • snimanje zvučnih zapisa i snimanje knjiga na trakama, del. 59.20
 • emitovanje televizijskog programa, del. 60.2
 • stvaranje kompletnog programa televizijskog kanala, del. 60.2
 • obradu kinematografski dela, osim obrade za filmsku industriju, del. 74.20
 • aktivnost pozorišnih i umetničkih agenata ili agencija, del. 74.90
 • iznajmljivanje video-traka, DVD-ova, del. 77.22
 • titlovanje direktnih televizijskih prenosa sastanaka, konferencija i dr., del. 82.99
 • aktivnosti samostalnih umetnika, crtača animiranih filmova, režisera, scenografa i tehničkih stručnjaka, del. 90.0

Obuhvata:

 • postprodukcijsko uređivanje, montaža, prenos film/traka, izradu naslova, podnaslova, odjavnih špica, izradu titlova, računarske grafike, animacije i specijalnih efekata, razvijanje i obradu kinematografskih dela, kao i aktivnosti koje se obavljaju u filmskim laboratorijama i specijalnim laboratorijima za izradu animiranih filmova, i delatnost arhiva filmskih isečaka i kratkih sekvenci

Ne obuhvata:

 • umnožavanje filmova (izuzev kopija namenjenih za distribuciju bioskopima), zvučnih i video-traka, umnožavanje mastera na CD-ovima ili DVD-ovima, del. 18.20
 • trgovinu na veliko snimljenim video-trakama, CD-ovima ili DVD-ovima, del. 46.43
 • trgovinu na veliko praznim video-trakama i CD-ovima, del. 46.52
 • trgovinu na malo video-trakama, CD-ovima ili DVD-ovima, del. 47.63
 • obradu filmova, osim obrade za filmsku industriju, del. 74.20
 • iznajmljivanje video-traka i DVD-ova, del. 77.22
 • aktivnosti samostalnih umetnika, crtača, crtača animiranih filmova, reditelja, scenografa i tehničkih stručnjaka, del. 90.0

Obuhvata:

 • distribuciju kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelanih proizvoda bioskopima, televizijskim stanicama, mrežama i drugim prikazivačima
 • obezbeđivanje prava na distribuciju kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelnih proizvoda

Ne obuhvata:

 • izradu kopija filmova i reprodukciju audio-traka, video-traka, CD-ova ili DVD-ova sa originala, del. 18.20
 • trgovinu na veliko snimljenim video-trakama i DVD-ovima, del. 46.43
 • trgovinu na malo snimljenim video-trakama i DVD-ovima, del. 47.63

Obuhvata:

 • ovlašćeno prikazivanje kinematografskih dela putem odgovarajućim tehnologijama i tehničkih uređaja, dostupnog građanima pod jednakim uslovima u javnim prostorijama, odnosno javnim prostorima
 • aktivnosti kino-klubova

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla