Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor J - Informisanje i komunikacije - Izdavanje knjiga, časopisa i druge izdavačke delatnosti
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Grana 58.1 - Izdavanje knjiga, časopisa i druge izdavačke delatnosti

Obuhvata izdavanje knjiga, novina, revija i ostalih periodičnih časopisa, adresara i poštanskih imenika, kao i fotografija, gravira, razglednica, kalendara, obrazaca, postera i reprodukcija umetničkih dela. Ova dela karakteriše neophodnost postojanja intelektualne kreativnosti nužne za njihov razvoj i obično su zaštićena autorskim pravima.

Obuhvata izdavanje:

 • knjiga u štampanom ili elektronskom obliku, u audio-zapisu ili na internetu
 • brošura, prospekata, letaka i sličnih publikacija, uključujući izdavanje rečnika i enciklopedija
 • atlasa, mapa i karata
 • enciklopedija na kompakt-diskovima (CD-ROM)

Ne obuhvata:

 • proizvodnju globusa, del. 32.99
 • izdavanje reklamnog materijala, del. 58.19
 • izdavanje zvučnih i muzičkih zapisa, del. 59.20
 • proizvode slobodnih umetnika, del. 90.03

Obuhvata izdavanje lista podataka/informacija (baza podataka) zaštićenih u pogledu oblika, ali ne i sadržaja. Ove liste mogu biti izdavane u štampanoj ili elektronskoj formi.

Obuhvata izdavanje:

 • adresara
 • telefonskih imenika
 • ostalih adresara i kompilacija kao što su zbirke zakona i tumačenja zakona, farmaceutski kompendijumi i dr.

Obuhvata:

 • izdavanje novina, uključujući reklamne (oglasne) novine, koje izlaze najmanje četiri puta nedeljno; ove informacije mogu biti izdavane u štampanoj ili elektronskoj formi, uključujući i internet izdanje

Ne obuhvata:

 • aktivnosti novinskih agencija, del. 63.21

Obuhvata izdavanje:

 • časopisa i periodičnih izdanja koji izlaze manje od četiri puta nedeljno; ove informacije mogu biti izdavane u štampanoj ili elektronskoj formi, uključujući i internet izdanje
 • pregleda radijskog i televizijskog programa

Obuhvata:

 • izdavanje (uključujući on-line):
  • kataloga
  • fotografija, gravira i razglednica
  • čestitki
  • formulara
  • postera i reprodukcija umetničkih dela
  • reklamnog materijala
  • ostalog štampanog materijala
 • izdavanje statističkih i drugih informacija

Ne obuhvata:

 • izdavanje reklamnih novina, del. 58.13
 • on-line obezbeđivanje softvera (hosting – smeštanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga), del. 63.11

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla