Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ј - Информисање и комуникације - Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 62 - Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности

Обухвата стручне активности на пољу информационе технологије: писање, модификовање, тестирање и одржавање софтвера; планирање и пројектовање рачунарских система којима се интегрише рачунарски хардвер, софтвер и комуникациона технологија; управљање рачунарским системима клијената на лицу места и/или уређајима за обраду података; остале професионалне и техничке активности које су у вези с рачунарима.

 

Грана 62.0 - Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности

Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности.

Обухвата:

 • писање, мењање, тестирање, документовање и одржавање софтвера; укључује и писање програма на основу упутства корисника
 • пројектовање структуре и садржаја и/или писање кода неопходног за креирање и инплементација:
  • системског софтвера (укључујући ажурирање и патцх-еве)
  • апликативног софтвера (укључујући ажурирање и патцх-еве)
  • база података
  • веб страница
 • прилагођавање софтвера, тј. модификовање и конфигурисање постојеће апликације да би се обезбедила њена функционалност у окружењу клијентовог информационог система

Не обухвата:

 • издавање софтверских пакета, дел. 58.29
 • превођење или прилагођавање неподешеног софтвера за одређено тржиште, за свој рачун, дел. 58.29
 • планирање и пројектовање рачунарских система који интегришу хардвер, софтвер и комуникациону технологију, чак и када обезбеђивање софтвера представља интегрални део, дел. 62.02

Обухвата:

 • планирање и пројектовање рачунарских система који интегришу хардвер, софтвер и комуникационе технологије; услуге могу обухватити и одговарајућу обуку корисника

Не обухвата:

 • продају хардвера и софтвера, дел. 46.51 и 47.41
 • инсталирање централних (маинфраме) и сличних рачунара, дел. 33.20
 • инсталацију персоналних рачунара, дел. 62.09
 • инсталацију софтвера, опорављање након хаварије или пада рачунарског система, дел. 62.09

Обухвата:

 • обезбеђење управљања клијентовим рачунарским системом на лицу места и/или опремом за обраду података, као и пружање одговарајућих услуга подршке

Обухвата друге информационо-технолошке делатности и делатности у вези са рачунарима, на другом месту непоменуте, као што су:

 • услуге опоравка након хаварије или пада система (дисастер рецоверy)
 • инсталирање персоналних рачунара
 • услуге инсталације софтвера

Не обухвата:

 • монтирање централних (маинфраме) и сличних рачунара, дел. 33.20
 • рачунарско програмирање, дел. 62.01
 • консултовање у вези с рачунарима, дел. 62.02
 • управљање рачунарском опремом, дел. 62.03
 • обрађивање података и хостинг, дел. 63.11

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла