Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор К - Финансијске делатности и делатност осигурања
Е-Издаваштво - Коментари прописа


Обухвата финансијске услуге, укључујући услуге осигурања, реосигурања, пензијских фондова и помоћне делатности у вршењу финансијских услуга. Такође обухвата и делатност холдинг компанија, делатност повереничких фондова (трастова), инвестиционих фондова и сличних финансијских ентитета.

 

почетак - сви сектори



 
Јоомла templateс бy а4јоомла