Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja - Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 65 - Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja

Obuhvata usluge osiguranja putem prodaje polisa životnog, rentnog (anuitetnog) i neživotnog osiguranja i investiranje prihoda od premija s ciljem formiranja portfolija finansijskih sredstava koji će se koristiti za namirenje odštetnih zahteva vlasnika polisa u budućnosti. Uključuje obezbeđenje direktnog osiguranja, kao i reosiguranje.

 

Grana 65.1 - Osiguranje

Obuhvata životno osiguranje sa značajnim elementima štednje ili bez njih i neživotno osiguranje.

Obuhvata usluge osiguranja putem prodaje polisa životnog osiguranja i rentnog (anuitetnog) osiguranja, polisa osiguranja od invaliditeta, od smrti izazvane nesrećnim slučajem i od gubitka dela tela ili oštećenja funkcionalnosti telesnih organa (sa značajnim elementima štednje ili bez njih).

Obuhvata:

 • pružanje usluga osiguranja, osim usluga životnog osiguranja:
  • od nesreća i požara
  • zdravstveno osiguranje
  • osiguranje putnika
  • osiguranje imovine
  • osiguranje motornih vozila, brodova, aviona, transportno osiguranje
  • od novčanih gubitaka i od odgovornosti
  • standardizovane garancijske šeme, na primer, kreditne garancije, koje funkcionišu u skladu sa principima neživotnog osiguranja koji se odnose na procenu rizika, formiranje rezervi itd.

 

Grana 65.2 - Reosiguranje

Obuhvata preuzimanje ukupnog rizika ili dela rizika u vezi sa postojećom polisom osiguranja inicijalno izdatom od strane drugih društava za osiguranje.

 

Grana 65.3 - Penzijski fondovi

Obuhvata pravne subjekte, tj. fondove (planove ili programe) organizovane u cilju isplate penzija isključivo za članove fonda ili zaposlene ulagača u penzijski fond.

Obuhvata pojedinačne i grupne penzione planove, planove sa unapred utvrđenim isplatama penzija, kao i planove gde se visina penzije utvrđuje na osnovu doprinosa, tj. ulaganja članova.

Ne obuhvata:

 • upravljanje penzijskim fondovima, del. 66.30
 • programe obaveznog socijalnog osiguranja, del. 84.30

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla