Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja - Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 66 - Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju

Obuhvata delatnosti koje su uključene u pružanje finansijskih usluga ili su blisko povezane sa ovim uslugama, ali koje same po sebi ne predstavljaju finansijske usluge. Podela ove delatnosti prvenstveno se vrši prema vrsti finansijske transakcije, odnosno fondu kojem se pružaju pomoćne usluge.

 

Grana 66.1 - Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova

Obuhvata obezbeđivanje fizičkog ili elektronskog mesta za olakšavanje kupovine i prodaje akcija, opcija, obveznica ili robnih zapisa.

Obuhvata poslovanje i nadzor organizovanih i regulisanih finansijskih tržišta (osim nadzora koji sprovode državni organi), kao što su:

 • berze za robne zapise
 • berze za robne fjučers (futures) ugovore
 • berze hartija od vrednosti
 • berze akcija
 • berze za finansijske i robne opcije (opcijske ugovore)

Obuhvata:

 • operacije na finansijskom tržištu za račun drugih lica (na primer, usluge prodajnih agenata za akcije i jedinice investicionih fondova)
 • brokerske usluge u vezi s hartijama od vrednosti sa ciljem povezivanja prodavaca i kupaca određenog finansijskog instrumenta i srodne aktivnosti
 • brokerske usluge u vezi s berzanskom robom i robnim zapisima
 • usluge menjačnica itd.

Ne obuhvata:

 • dilerske operacije na finansijskim tržištima za sopstveni račun, del. 64.99
 • investiciono (portfolio) upravljanje na bazi provizije ili ugovorene naknade, del. 66.30

Obuhvata pomoćne delatnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute:

 • obradu finansijskih transakcija, kliring i saldiranje, uključujući transakcije obavljene kreditnim karticama
 • usluge investicionog konsaltinga i druge pomoćne usluge u vezi sa investicionim bankarstvom
 • usluge hipotekarnih konsultanata i brokera
 • usluge poverenika (trustee), fiducijarne i kastodi usluge na bazi provizije ili ugovorene naknade, bez investicionog (portfolio) upravljanja
 • obrada, kliring i saldiranje transakcija sa hartijama od vrednosti (klirinške kuće za hartije od vrednosti)

Ne obuhvata:

 • delatnost zastupnika (agenata) i posrednika (brokera) u osiguranju, del. 66.22
 • investiciono (portfolio) upravljanje fondovima, tj. društva za upravljanje fondovima, del. 66.30

 

Grana 66.2 - Pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima

Obuhvata delatnost zastupnika i posrednika u prodaji polisa osiguranja i administrativne usluge povezane sa osiguranjem i penzijskim fondovima, kao što su: obrada odštetnih zahteva, likvidacija šteta i posredovanje u regulisanju odštetnih zahteva (Third Party Administration − TPA).

Obuhvata pružanje administrativnih usluga osiguranja kao što su obrada i namirenje odštetnih zahteva:

 • obrada odštetnih zahteva:
  • likvidacija šteta
  • razmatranje i ocenjivanje rizika
  • ispitivanje odštetnih zahteva, procena rizika i šteta
  • likvidacija havarija u pomorskom osiguranju i drugih gubitaka pokrivenih osiguranjem
 • namirenje odštetnih zahteva, tj. obračun i isplata naknada iz osiguranja i s tim povezane aktivnosti

Ne obuhvata:

 • procenu nepokretnosti, del. 68.3
 • procenu vrednosti imovine za druge svrhe, del. 74.90
 • delatnost privatnih istražitelja, del. 80.30

Obuhvata:

 • delatnost zastupnika (agenata) osiguranja i posrednika (brokera) u osiguranju, tj. u prodaji, pregovaranju ili davanju ponuda za polise osiguranja i reosiguranja

Obuhvata:

 • pomoćne delatnosti koje su uključene u pružanje usluga osiguranja i penzijskih fondova ili su blisko povezane sa ovim uslugama, osim finansijskog posredovanja, obrade odštetnih zahteva i usluga zastupnika i posrednika u osiguranju:
  • administrativni poslovi u vezi s oštećenim stvarima i ostacima oštećenih stvari
  • aktuarske usluge

Ne obuhvata:

 • pomoćne delatnosti u pomorskom i rečnom saobraćaju u vezi sa havarijama, 52.22

 

Grana 66.3 - Upravljanje fondovima

Obuhvata usluge upravljanja fondovima koje uključuju i investiciono (portfolio) upravljanje, tj. ovlašćenje za donošenje investicionih odluka na osnovu poverenih fondova (odluka o ulaganju sredstava fonda ili trasta), na bazi provizije ili ugovorene naknade. Obuhvata:

 • upravljanje investicionim fondovima
 • upravljanje penzijskim fondovima
 • upravljanje povereničkim i drugim fondovima i trastovima

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla