Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Р - Уметност; Забава и рекреација
Е-Издаваштво - Коментари прописа


Обухвата делатности којима се задовољавају различите културне, забавне или рекреативне потребе и интересовања, укључујући извођење музичких и сценских дела, рад музеја, галерија и збирки, заштиту културних добара, одржавање игара на срећу, спортске и рекреативне активности.

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла