Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Р - Уметност; Забава и рекреација - Стваралачке, уметничке и забавне делатности
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 90 - Стваралачке, уметничке и забавне делатности

Обухвата активности којима се задовољавају културне потребе корисника и обезбеђује забава у за то намењеним објектима. Обухваћене су производња, промоција и извођење представа, одржавање уметничких и забавних програма и приређивање изложби намењених публици; обезбеђивање уметничких, креативних и техничких могућности за стварање уметничких дела и извођење представа.

Не обухвата:

 • рад музеја свих врста, ботаничких и зоолошких вртова; одржавање историјских места; активности националних паркова и природних резервата, дел. 91
 • коцкање и клађење, дел. 92
 • спортске, забавне и рекреативне активности, дел. 93

Неке јединице које обезбеђују културне, забавне и рекреативне садржаје и услуге разврстане су у друге гране и групе као што су:

 • производња и дистрибуција кинематографских дела и осталих аудио-визуелних производа, дел. 59.11-59.13
 • приказивање кинематографских дела, дел. 59.14
 • емитовање радијских и телевизијских програма, дел. 60.1 и 60.2

 

Грана 90.0 - Стваралачке, уметничке и забавне делатности

Обухвата активности у области креативних и извођачких уметности и сродне активности.

Обухвата:

 • постављање позоришних и оперских и плесних програма/представа, припрему извођења музичких програма (концерата), као и друге врсте сценског извођења:
  • активности позоришних трупа, дружина, оркестара или музичких група и циркуса
  • активности самосталних уметника као што су глумци, плесачи, музичари и водитељи

Не обухвата:

 • активности позоришних и уметничких агената који заступају уметнике или агенције, дел. 74.90
 • аудиције, дел. 78.10

Обухвата:

 • помоћне активности у оквиру извођачке уметности, позоришних плесних представа, концерата и оперских представа и других врста сценског извођења:
 • активности редитеља, продуцената, сценографа и сценских радника, мајстора светла
 • активности продуцената или организатора уметничких догађаја, са сценском опремом или без ње

Не обухвата:

 • активности позоришних и уметничких агената који заступају уметнике или агенције, дел. 74.90
 • аудиције, дел. 78.10

Обухвата:

 • активности самосталних уметника као што су вајари, сликари, цртачи цртаних филмова, карикатуристи, гравери, бакроресци, литографи и др.
 • активности писаца, у свим областима, укључујући белетристику, техничке текстове итд.
 • активности слободних новинара (уметничких критичара)
 • конзервацију и рестаурацију уметничких дела као што су слике, филмови, књиге

Не обухвата:

 • израду статуа, осим уметничких дела (скулптура), дел. 23.70
 • рестаурацију оргуља и других историјских музичких инструмената, дел. 33.19
 • производњу филмова и видео-филмова, дел. 59.11 и 59.12
 • рестаурацију намештаја (изузимајући обнављање које се обавља у музејима), дел. 95.24

Обухвата:

 • делатност концертних и позоришних дворана и других уметничких установа
 • делатност ученичких и студентских културних центара

Не обухвата:

 • приказивање кинематографских дела, дел. 59.14
 • активности агенција за продају и резервацију карата, дел. 79.90
 • рад музеја свих врста, дел. 91.02

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла