Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor R - Umetnost; Zabava i rekreacija - Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 91 - Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti

Obuhvata delatnost biblioteka i arhiva, muzeja, galerija i zbirki botaničkih i zooloških vrtova; upravljanje istorijskim mestima, prirodnim rezervatima i nacionalnim parkovima.

Takođe obuhvata i aktivnosti u vezi sa očuvanjem i izlaganjem predmeta, istorijskih spomenika i prirodnih znamenitosti koje su od kulturno-istorijskog i obrazovnog značaja (npr. spomenici i mesta koja spadaju u svetsku kulturnu baštinu).

Ne obuhvata:

 • sportske, zabavne i rekreativne aktivnosti kao što su aktivnosti plaža i rekreativnih parkova, del. 93

 

Grana 91.0 - Rad biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki, zavoda za zaštitu spomenika kulture i ostale kulturne delatnosti

Obuhvata:

 • dokumentacione i informacione aktivnosti biblioteka svih vrsta, čitaonica, slušaonica i posebnih prostorija za gledanje filmova i video-materijala, koji pružaju usluge korisnicima kao što su studenti, naučnici, službenici, kao i rad arhiva koji vrše delatnost zaštite arhivske građe i dokumentacionog materijala, odnosno evidentiraju, preuzimaju, čuvaju, sređuju, obrađuju, objavljuju, daju na korišćenje arhivsku građu, izdaju uverenja o činjenicama koje su sadržane u arhivskoj građi i pružaju usluge korisnicima arhivske građe:
  • pripremanje zbirki, bez obzira na to da li su specijalizovane ili ne
  • izrada kataloga zbirki i kolekcija odnosno informativnih sredstava o arhivskoj građi
  • prikupljanje, obrada, zaštita, čuvanje i obezbeđivanje pristupa bibliotečko-informacionoj građi, knjiga, mapa, časopisa, filmova, ploča, traka, umetničkih dela, itd odnosno izdavanje arhivske građe na korišćenje
  • pružanje svih oblika bibliotečko-informacionih usluga na licu mesta i na daljinu
 • aktivnosti fototeka i kinoteka i prateće usluge

Obuhvata:

 • rad muzeja svih vrsta:
  • muzeja umetnosti, nakita, nameštaja, odeće, keramike, srebrnih predmeta itd.
  • prirodnjačkih, naučno-tehničkih, istorijskih i vojnih muzeja
  • ostalih specijalizovanih muzeja
  • muzeja na otvorenom prostoru
 • zaštitu pokretnih kulturnih dobara (preventivna zaštita, restauracija i konzervacija)

Ne obuhvata:

 • aktivnosti komercijalnih umetničkih galerija, del. 47.78
 • restauraciju umetničkih dela i muzejskih eksponata, del. 90.03
 • aktivnosti arhiva i biblioteka, del. 91.01

Obuhvata:

 • zaštitu i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i turističkih spomenika

Ne obuhvata:

 • obnavljanje i restauraciju ostalih lokacija i zgrada, sektor F

Obuhvata:

 • delatnost botaničkih i zoološih vrtova, uključujući zoološke vrtove za decu
 • upravljanje zaštićenim područijima (nacionalni parkovi, rezervati, spomenici i parkovi prirode, predeli i dr.), uključujući i zaštitu divljeg biljnog i životinjskog sveta, speleoloških objekata i geo nasleđa

Ne obuhvata:

 • aktivnosti u okviru pejzažne arhitekture i uređivanja i održavanja vrtova, del. 81.30
 • aktivnosti na očuvanju terena za sportski lov i ribolov, del. 93.19

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla