Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor Q - Zdravstvena i socijalna zaštita - Socijalna zaštita bez smeštaja
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 88 - Socijalna zaštita bez smeštaja

Obuhvata različite usluge socijalne pomoći korisnicima. Aktivnosti u ovoj oblasti ne obuhvataju usluge smeštaja, izuzev na privremenoj osnovi.

 

Grana 88.1 - Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama

Obuhvata:

 • socijalne, savetodavne, zdravstvene i slične usluge starim licima i licima s posebnim potrebama koje se pružaju u njihovim domovima ili drugde, od strane države ili privatnih organizacija i domaćih ili lokalnih organizacija za samopomoć i specijalista koji pružaju savetodavne usluge:
  • obilazak starih lica i lica s posebnim potrebama
  • dnevnu negu za stara lica ili lica s posebnim potrebama
  • stručnu rehabilitaciju i osposobljavanje lica s posebnim potrebama i ograničenjem u mogućnosti obrazovanju

Ne obuhvata:

 • finansiranje i upravljanje fondovima obaveznog socijalnog osiguranja, del. 84.30
 • aktivnosti slične opisanim u ovoj grupi, ali sa smeštajem, del. 87.30
 • dnevnu negu za decu s posebnim potrebama, del. 88.91

 

Grana 88.9 - Ostala socijalna zaštita bez smeštaja

Obuhvata:

 • dnevni boravak dece, uključujući i celodnevno negovanje i boravak dece s posebnim potrebama

Obuhvata:

 • socijalne, savetodavne, zdravstvene usluge, usluge izbeglicama, usluge upućivanja na medicinske pretrage i slične usluge koje se pružaju licima u njihovim domovima ili drugde, od strane državnih ili privatnih organizacija za pomoć u slučaju nesreće i domaćih ili lokalnih organizacija za samopomoć, kao i specijalista koji pružaju savetodavne usluge:
  • aktivnosti socijalnog usmeravanja dece i omladine
  • usvajanje, aktivnosti za sprečavanje nasilja nad decom i ostalim licima
  • konsultovanje u vezi s vođenjem porodičnog budžeta, bračno i porodično savetovanje, saveti u vezi s kreditom i dugovanjem
  • aktivnosti u užoj i široj zajednici (mesnoj zajednici, naselju i sl.)
  • pomoć žrtvama nesreće, izbeglicama, emigrantima i dr., uključujući privremena ili trajna skloništa za njih
  • profesionalna rehabilitacija i stručno osposobljavanje nezaposlenih lica uz ograničenja u obrazovanju
  • utvrđivanje ispunjenosti kriterijuma za primanje socijalne pomoći, dodataka za stanarinu ili ishranu
  • dnevne ustanove za beskućnike i ostale socijalno ugrožene grupe
  • dobrotvorne aktivnosti (npr. prikupljanje sredstava) i ostale aktivnosti podrške socijalnog rada

Ne obuhvata:

 • finansiranje i upravljanje fondovima obaveznog socijalnog osiguranja, del. 84.30
 • aktivnosti slične opisanim u ovoj grupi, ali sa smeštajem, del. 87.90

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla