Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor S - Ostale uslužne delatnosti - Delatnosti udruženja
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 94 - Delatnosti udruženja

Obuhvata aktivnosti organizacija koje zastupaju interese posebnih grupa ili promovišu njihove ideje. Ove organizacije obično funkcionišu na bazi učlanjenja, ali se u njihove aktivnosti mogu uključiti i oni koji nisu članovi a imaju interes.

Osnovna podela u ovoj oblasti određuje se svrhom kojoj te organizacije služe, i to interesima zaposlenih, samozaposlenih i naučnih zajednica (grana 94.1), interesima zaposlenih (grana 94.2) ili promovisanjem ideja i aktivnosti koje se odnose na religijska, politička, kulturna i obrazovna pitanja ili na pitanja iz oblasti rekreacije (grana 94.9).

 

Grana 94.1 - Delatnost poslovnih i profesionalnih organizacija i poslodavaca

Obuhvata delatnost jedinica koje promovišu interese članova poslovnih organizacija i poslodavaca. U slučaju profesionalnih organizacija na bazi učlanjenja – uključuje i aktivnosti promovisanja stručnih interesa profesionalaca.

Obuhvata:

 • aktivnosti organizacija čiji se članovi udružuju radi razvoja i unapređenja rada poslovnih subjekata u određenoj oblasti, uključujući poljoprivredu, ili zbog ekonomskog rasta i opšte poslovne klime određenog regionalnog područja ili administrativno-teritorijalne jedinice, bez obzira na oblast poslovanja
 • aktivnosti saveza takvih asocijacija
 • aktivnosti privrednih komora, esnafskih udruženja i sličnih organizacija
 • širenje (diseminacija) informacija, zastupanje pred državnim ustanovama, odnose s javnošću i pregovaranje o radu organizacija poslovnih subjekata i poslodavca

Ne obuhvata:

 • aktivnosti sindikata, del. 94.20

Obuhvata:

 • aktivnosti obaveznih, nezavisnih, strukovnih organizacija osnovanih zakonom, koji vrše javna ovlašćenja kao što su: advokatske komore, lekarske komore, javnobeležničke komore i dr.
 • aktivnosti organizacija čiji članovi imaju interes prvenstveno u okviru određene stručne discipline ili profesije, kao što su lekarska društva, udruženja pravnika, udruženja računovođa, društva inženjera i tehničara, udruženja arhitekata i dr.
 • aktivnosti udruženja specijalista iz posebnih oblasti angažovanih u naučnim, akademskim ili kulturnim aktivnostima, kao što su pisci, slikari, umetnici svih vrsta, novinari i dr.
 • širenje informacija, uspostavljanje standarda koji se primenjuju u praksi i nadziranje njihove primene, zastupanje pred državnim organima i odnose s javnošću stručnih udruženja
 • aktivnosti naučnih društava

Ne obuhvata:

 • obrazovanje koje nude ove organizacije, del. 85

 

Grana 94.2 - Delatnost sindikata

Obuhvata:

 • promovisanje interesa radničkih organizacija i sindikata zaposlenih
 • aktivnosti udruženja čiji su članovi zaposlena lica zainteresovana pre svega za zastupanje sopstvenih stavova u vezi sa zaradama i uslovima rada, i usklađeno delovanje kroz organizaciju
 • aktivnosti sindikalnih organizacija u pojedinačnim organizacijama, aktivnosti sindikalnih organizacija sastavljenih od povezanih sindikalnih podružnica, kao i asocijacije granskih sindikata na strukovnoj ili regionalnoj osnovi, prema tipu organizacione strukture ili drugim kriterijumima

Ne obuhvata:

 • obrazovanje koje nude ove organizacije, del. 85

 

Grana 94.9 - Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Obuhvata aktivnosti jedinica (izuzev organizacija i udruženja poslovnih subjekata i poslodavaca, stručnih udruženja i sindikata) koje promovišu interese svojih članova.

Obuhvata:

 • aktivnosti tradicionalnih crkava i verskih zajednica, konfesionalnih zajednica i  ostalih verskih organizacija
 • aktivnosti manastira, samostana i drugih sličnih jedinica
 • aktivnosti u vezi s pružanjem pogrebnih verskih usluga

Ne obuhvata:

 • obrazovanje koje nude ove organizacije, del. 85
 • zdravstvene aktivnosti ovih organizacija, del. 86
 • socijalni rad ovih organizacija, del. 87 i 88

Obuhvata:

 • aktivnosti političkih organizacija i njihovih delova (npr. omladinskih sekcija političkih partija). Te organizacije se pre svega bave uticanjem na donošenje odluka u državnim organima postavljanjem članova stranke ili njihovih pristalica u državne organe, kao i diseminacijom informacija, odnosima s javnošću, prikupljanjem novčanih sredstava i dr.

Obuhvata:

 • aktivnosti organizacija koje nisu u direktnoj vezi sa političkim strankama, iako se bave javnim pitanjima i ciljevima i utiču na javno obrazovanje, ispoljavaju politički uticaj, prikupljaju sredstva itd.:
  • građanske inicijative ili protestni pokreti
  • ekološki pokreti i pokreti za zaštitu životne sredine
  • organizacije koje potpomažu društvenu zajednicu i obrazovne ustanove, na drugom mestu nepomenute
  • organizacije za zaštitu i unapređenje položaja posebnih grupa, na primer, etničkih i manjinskih grupa
  • patriotska udruženja, uključujući i udruženja boraca
 • udruženja potrošača
 • udruženja automobilista
 • udruženja sa svrhom društvenog zbližavanja (npr. rotari klubovi, masonske lože itd.)
 • omladinske organizacije, udruženja mladih, studentske organizacije, klubovi i bratstva itd.
 • udruženja za bavljenje kulturnim ili rekreativnim aktivnostima ili hobijem (osim sporta i igara), npr. pesnički, književni i čitalački klubovi, istorijski klubovi, klubovi za film i fotografiju, muzički i umetnički klubovi, klubovi zanatlija i kolekcionara, društveni klubovi, karnevalski klubovi, itd.
 • pružanje pomoći i davanje donacija od strane organizacija na bazi učlanjenja i drugih organizacija

Ne obuhvata:

 • dobrotvorne aktivnosti kao što je prikupljanje novčanih sredstava namenjenih socijalnom radu, del. 88.99
 • aktivnosti profesionalnih umetničkih grupa ili organizacija, del. 90.0
 • aktivnosti sportskih klubova, del. 93.12
 • aktivnosti profesionalnih udruženja i asocijacija, del. 94.12

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla