Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Т - Делатност домаћинства као послодавца; Делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе - Делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 98 - Делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе

Обухвата различиту производњу добара и услуга у домаћинствима. Домаћинство треба сврстати овде само у случају када није могуће идентификовати претежну делатност на основу које се оно издржава.

Ако домаћинство производи за тржиште, оно се разврстава према претежној делатности коју обавља.

Грана 98.1 - Делатност домаћинстава која производе робу за сопствене потребе

Обухвата производњу разноврсних добара која се користе у домаћинству, тј. различите активности домаћинстава у производњи робе за сопствене потребе. Те активности укључују лов, скупљање плодова, баштованство, производњу на пољопривредним газдинствима, изградњу стамбених објеката, шивење одеће и осталу производњу за сопствене потребе.

Ако домаћинство производи робу за тржиште, оно се разврстава према претежној делатности коју обавља.

 

Грана 98.2 - Делатност домаћинстава која обезбеђују услуге за сопствене потребе

Обухвата различите услужне активности домаћинства за сопствене потребе. Ове активности обухватају кување, образовање, бригу за чланове домаћинства и друге услуге у домаћинству за сопствене потребе.

Ако домаћинство производи услуге за тржиште, оно се разврстава према претежној делатности коју обавља.

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла