Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Б - Рударство - Експлоатација угља
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 05 - Експлоатација угља

Обухвата подземну и површинску експлоатацију угља и процесе припреме минералних сировина (чишћење, сепарација и друго) који се обављају на експлоатационом пољу у циљу добијања тржишног производа.
Не обухвата производњу кокса (дел. 19.10), пратеће услуге при експлоатацији угља (дел. 09.90), као ни брикета од нафте (дел.19.20).

 

Грана 05.1 - Експлоатација каменог угља и антрацита

Обухвата:

 • подземну и површинску експлоатацију каменог угља
 • чишћење, сепарацију и друге операције припреме минералних сировина у циљу побољшања квалитета или депоновања и утовара каменог угља и антрацита
 • искоришћавање ситних фракција антрацита из јаловинских депонија

Не обухвата:

 • експлоатацију мрког угља и лигнита, дел. 05.20
 • експлоатацију тресета, дел. 08.92
 • услужне делатности при експлоатацији угља, дел. 09.90
 • производњу кокса и осталих продуката коксовања, дел. 19.10
 • грађевинске радове при изградњи рудника, дел. 43.12

 

Грана 05.2 - Експлоатација лигнита и мрког угља

Обухвата:

 • подземну и површинску експлоатацију лигнита и мрког угља
 • чишћење, сепарацију и друге операције припреме минералних сировина у циљу побољшања квалитета или депоновања и утовара лигнита и мрког угља

Не обухвата:

 • експлоатацију каменог угља и антрацита, дел. 05.10
 • експлоатацију тресета, дел. 08.92
 • услужне делатности при експлоатацији угља, дел. 09.90
 • грађевинске радове при изградњи рудника, дел.43.12

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла