Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Б - Рударство - Експлоатација сирове нафте и природног гаса
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 06 - Експлоатација сирове нафте и природног гаса

Обухвата експлоатацију сирове нафте, кондензата и природног гаса на експлоа-тационим пољима, експлоатацију уљних шејлова (шкриљаца) и нафтних (катранских) пескова на експлоатационим пољима ради добијања нафте, као и пратеће операције, све до транспорта производа ван експлоатационог поља.

Не обухвата:

 • услужне делатности код експлоатације нафте и природног гаса, дел. 09.10
 • истраживања нафте и гаса и израду истражних бушотина, дел. 09.10
 • производњу деривата нафте, дел. 19.20
 • геофизичка снимања и израду геолошких карата, дел. 71.12

 

Грана 06.1 - Експлоатација сирове нафте

Обухвата:

 • експлоатацију нафтних и нафтно-гасних лежишта
 • поступке за издвајање сирове нафте (декантација, десалинизација, дехидратација, стабилизација, итд.)
 • експлоатацију уљних шејлова (шкриљаца) и нафтних (катранских, битуминозних) пескова и процесе добијања сирове нафте

Не обухвата:

 • истраживања нафте и гаса и израду истражних бушотина, дел. 09.10
 • услужне делатности код експлоатације нафте и природног гаса, дел. 09.10
 • производњу деривата нафте, дел. 19.20
 • издвајање течног нафтног гаса у рафинеријама нафте, дел. 19.20
 • цевоводни транспорт ван експлоатационог поља, дел. 49.50

 

Грана 06.2 - Вађење природног гаса

Обухвата:

 • експлоатацију природног гаса
 • издвајање кондензата
 • исушивање и раздвајање фракција течних угљоводоника
 • десумпорисање гаса
 • утечњавање и регасификацију природног гаса

Не обухвата:

 • истраживања нафте и гаса и израду истражних бушотина, дел. 09.10
 • услужне делатности код експлоатације нафте и гаса, дел. 09.20
 • издвајање течног нафтног гаса у рафинеријама нафте, дел. 19.20
 • производњу индустријских гасова, дел. 20.11
 • цевоводни транспорт ван експлоатационог поља, дел. 49.50

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла