Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Б - Рударство - Експлоатација руда метала
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 07 - Експлоатација руда метала

Обухвата експлоатацију металичних минералних сировина методама подземне и површинске експлоатације. Експлоатација обухвата и процесе припреме минералних сировина (уситњавање, флотација, лужење, одводњавање, итд.), као и процесе синтеровања и калцинације концентрата на експлоатационом пољу.

Не обухвата:

 • пржење концентрата пирита у циљу добијања сумпорне киселине, дел. 20.13
 • производњу алуминијум-оксида из руда боксита, дел. 24.42
 • рад високих пећи и пећи за топљење руда и концентрата, дел. 24

 

Грана 07.1 - Експлоатација руда гвожђа

Обухвата:

 • експлоатацију руда гвожђа
 • процесе припреме руда гвожђа
 • агломерацију руда гвожђа на експлоатационом пољу

Не обухвата:

 • ескплоатацију и припрему руда пирита и пирхотина, дел. 08.91

 

Грана 07.2 - Експлоатација осталих руда метала

Обухвата ескплоатацију осталих руда метала.

Обухвата:

 • експлоатацију и процесе припреме руда урана и торијума
 • производњу жутог колача

Не обухвата:

 • обогаћивање руда урана и торијума, дел. 20.13
 • производњу металног урана из урановог оскида, дел. 24.46
 • топљење и рафинацију урана, дел. 24.46

Обухвата:

 • експлоатацију и припрему осталих руда црних, обојених, лаких, легирајућих, племенитих и ретких метала:
  • манган, хром, титан, ванадијум, никл, кобалт, бизмут, волфрам, калај, бакар, молибден, олово и цинк, антимон, жива, арсен, алуминијум, литијум, рубидијум и цезијум, берилијум, стронцијум, ниобијум и тантал, цирконијум и хафнијум,  скандијум, германијум, ренијум, талијум, галијум, кадмијум, индијум, селен и телур, као и група елемената ретких земаља
  • злато, сребро и платинска група метала (платина, паладијум, иридијум, осмијум, рутенијум и родијум)

Не обухвата:

 • експлоатацију и припрему руда урана и торијума, дел. 07.21
 • производњу алуминијум-оксида из боксита, дел. 24.42
 • производњу никловог и бакровог сулфата, дел. 24.44 и 24.45

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла