Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Б - Рударство - Остало рударство
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 08 - Остало рударство

Обухвата експлоатацију руда, камена и сировина за производњу грађевинских материјала у рудницима, каменоломима, шљункарама (ван корита речних токова) итд. Производи се најчешће користе у грађевинарству (песак, шљунак, камен) као сировине за производњу цемента, опеке и других материјала и хемикалија (глина, лапорац, кречњак и друго).

Не обухвата даљу прераду руда и камена (осим дробљења, млевења, резања, прања, сушења, сепарације, мешања).

 

Грана 08.1 - Експлоатација камена, песка, глине и других сировина за грађевинске материјале

Обухвата:

 • експлоатацију, грубу обраду и сечење грађевинског и украсног камена (мермер, гранит, пешчар и др.)
 • ломљење и дробљење украсног и грађевинског камена
 • експлоатацију, дробљење и просејавање кречњака
 • експлоатацију гипса и анхидрита
 • експлоатацију креде и доломита

Не обухвата:

 • експлоатацију сировина за хемијску индустрију и производњу минералних ђубрива, дел. 08.91
 • производњу калцинисаног доломита креча, дел. 23.52
 • резање, обликовање и глачање архитектонског камена ван каменолома, дел. 23.70

Обухвата:

 • експлоатацију индустријског песка, грађевинског песка и шљунка
 • дробљење и просејавање шљунка
 • експлоатацију грађевинског песка
 • експлоатацију опекарске глине, ватросталне глине и каолина

Не обухвата:

 • експлоатацију уљног (битуминозног, катранског) песка, дел. 06.10

 

Грана 08.9 - Експлоатација осталих руда и камена

Обухвата:

 • експлоатацију фосфорита и калијумових соли
 • експлоатацију самородног сумпора
 • експлоатацију пирита и пирхотина
 • експлоатацију барита и витерита (баријум-сулфата и баријум-карбоната), кизерита (магнезијум-сулфата), бората (минерала бора)
 • експлоатацију јадарита (натријум-бор-литијум силикат хидроксида) до производње борне киселине, литијум-карбоната и натријум-сулфата на експлоатационом пољу применом процеса припреме минералних сировина
 • експлоатацију природних пигмената, флуорита и других минерала као сировина за хемијску индустрију
 • експлоатацију гуана

Не обухвата:

 • експлоатацију халита (натријум-хлорида), дел. 08.93
 • пржење концентрата пирита, дел. 20.13
 • производњу вештачких ђубрива и азотних једињења, дел. 20.15

Обухвата:

 • експлоатацију тресета
 • примарну прераду тресета ради побољшања квалитета, лакшег складиштења или транспорта

Не обухвата:

 • услужне делатности код експлоатације тресета, дел. 09.90
 • производњу брикета од тресета, дел. 19.20
 • производњу баштенске земље (смесе тресета, хумуса, песка, глине, ђубрива и сл.), дел. 20.15
 • производњу производа од тресета, дел. 23.99

Обухвата:

 • експлоатацију халита (натријум-хлорида) из лежишта, укључујући растварање и пумпање
 • производњу соли испаравањем морске воде или других сланих вода
 • уситњавање, пречишћавање и рафинацију соли које обавља произвођач


Не обухвата:

 • прераду соли ради добијања јестиве соли, нпр. јодирање без експлоатације, дел. 10.84
 • производњу пијаће воде десалинизацијом сланих вода, дел. 36.00

Обухвата:

 • експлоатацију различитих минерала као што су:
  • абразиви, азбест, фосилно брашно, графит, талк, фелдспат и др.
  • драго и полудраго камење, кварц, лискун и др.
  • природни асфалт и битумен

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла