Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Б - Рударство - Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 09 - Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима

Обухвата специјализоване услуге у рударству, за накнаду. Ово обухвата услуге код истраживања минералних сировина од проспекције до детаљних истраживања лежишта, као што су узорковање и обрада узорака, извођење истражног бушења, израда експлоатационих бушотина за нафту, хидрогеолошка и геомеханичка испитивања, минирања у рудницима, израда јамских просторија, ископавање и одлагање коповске раскривке, као и транспорт руде на експлоатационом пољу до постројења за припрему минералних сировина итд.

 

Грана 09.1 - Услужне делатности у вези са истраживањем и експлоатацијом нафте и гаса

Обухвата:

 • услуге које се обављају при истраживању и експлоатацији нафте и гаса за накнаду:
  • услуге при проспекцијским и детаљним геолошким истраживањима
  • истражно бушење и извођење осталих радова у коњукцији с тим
  • утечњавање или регасификацију у циљу транспорта на експлоатационом пољу
  • услуге одводњавања и пумпања за накнаду
  • пробно бушење у вези са експлоатацијом нафте и гаса

Не обухвата:

 • наведене активности које обавља сам носилац одобрења за истраживање или експлоатацију нафтног или гасног поља, дел. 06.10 и 06.20
 • сервисирање и одржавање рударских машина и уређаја, дел. 33.12
 • утечњавање или регасификацију која се обавља код транспорта ван експлоатационог поља, дел. 52.21
 • инжењерске активности и технички консалтинг код геофизичких, сеизмичких и геолошких истраживања, дел. 71.12

 

Грана 09.9 - Услужне делатности у вези са истраживањем и експлоатацијом осталих руда

Подразумева пружање услуга у вези са експлоатацијом осталих руда и камена обухваћених у областима 05, 07 и 08 за накнаду.

Обухвата:

 • услуге код истраживања минералних сировина
 • минирања у рудницима
 • израду јамских просторија
 • ископавање и одлагање коповске раскривке
 • транспорт руде на експлоатационом пољу
 • одводњавање и испумпавање
 • истражно бушење и сондирање

Не обухвата:

 • управљање рудницима и каменоломима за накнаду, дел. 05, 07 и 08
 • сервисирање и одржавање рударске механизације, дел. 33.12
 • инжењерске активности и технички консалтинг код геофизичких, сеизмичких и геолошких истраживања, дел. 71.12

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла