Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor B - Rudarstvo - Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 09 - Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima

Obuhvata specijalizovane usluge u rudarstvu, za naknadu. Ovo obuhvata usluge kod istraživanja mineralnih sirovina od prospekcije do detaljnih istraživanja ležišta, kao što su uzorkovanje i obrada uzoraka, izvođenje istražnog bušenja, izrada eksploatacionih bušotina za naftu, hidrogeološka i geomehanička ispitivanja, miniranja u rudnicima, izrada jamskih prostorija, iskopavanje i odlaganje kopovske raskrivke, kao i transport rude na eksploatacionom polju do postrojenja za pripremu mineralnih sirovina itd.

 

Grana 09.1 - Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa

Obuhvata:

 • usluge koje se obavljaju pri istraživanju i eksploataciji nafte i gasa za naknadu:
  • usluge pri prospekcijskim i detaljnim geološkim istraživanjima
  • istražno bušenje i izvođenje ostalih radova u konjukciji s tim
  • utečnjavanje ili regasifikaciju u cilju transporta na eksploatacionom polju
  • usluge odvodnjavanja i pumpanja za naknadu
  • probno bušenje u vezi sa eksploatacijom nafte i gasa

Ne obuhvata:

 • navedene aktivnosti koje obavlja sam nosilac odobrenja za istraživanje ili eksploataciju naftnog ili gasnog polja, del. 06.10 i 06.20
 • servisiranje i održavanje rudarskih mašina i uređaja, del. 33.12
 • utečnjavanje ili regasifikaciju koja se obavlja kod transporta van eksploatacionog polja, del. 52.21
 • inženjerske aktivnosti i tehnički konsalting kod geofizičkih, seizmičkih i geoloških istraživanja, del. 71.12

 

Grana 09.9 - Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda

Podrazumeva pružanje usluga u vezi sa eksploatacijom ostalih ruda i kamena obuhvaćenih u oblastima 05, 07 i 08 za naknadu.

Obuhvata:

 • usluge kod istraživanja mineralnih sirovina
 • miniranja u rudnicima
 • izradu jamskih prostorija
 • iskopavanje i odlaganje kopovske raskrivke
 • transport rude na eksploatacionom polju
 • odvodnjavanje i ispumpavanje
 • istražno bušenje i sondiranje

Ne obuhvata:

 • upravljanje rudnicima i kamenolomima za naknadu, del. 05, 07 i 08
 • servisiranje i održavanje rudarske mehanizacije, del. 33.12
 • inženjerske aktivnosti i tehnički konsalting kod geofizičkih, seizmičkih i geoloških istraživanja, del. 71.12

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla