Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Е - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 36 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Обухвата скупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде за потребе домаћинстава и индустрије. Укључени су скупљање воде из различитих извора, као и дистрибуција воде различитим средствима.

 

Грана 36.0 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Обухвата скупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде за потребе домаћинстава и индустрије. Укључени су скупљање воде из различитих извора и дистрибуција воде, као и рад система за наводњавање; нису укључене услуге наводњавања ни сличне помоћне услуге у пољопривреди.

Обухвата:

  • скупљање воде из језера, река, бунара, са извора и сл.
  • скупљање кишнице
  • пречишћавање воде
  • обраду воде у индустријске и друге сврхе
  • десалинизацију морске или подземне воде као главне активности у производњи воде
  • дистрибуцију воде цевоводом, возилом-цистерном или на други начин
  • рад канала за наводњавање

Не обухвата:

  • рад опреме за наводњавање за потребе пољопривреде, дел. 01.61
  • обраду отпадних вода ради спречавања загађења, дел. 37.00
  • цевоводни транспорт воде, дел. 49.50

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла