Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti - Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 39 - Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom

Obuhvata obezbeđivanje usluga sanacije i rekultivacije, kao što su: čišćenje kontaminiranih objekata i lokacija, zemljišta, površinskih i podzemnih voda.

 

Grana 39.0 - Sanacija, rekultivacija i duge usluge u oblasti upravljanja otpadom

Obuhvata:

 • dekontaminaciju zemljišta i podzemnih voda na mestu zagađenja korišćenjem mehaničkih, hemijskih ili bioloških metoda
 • dekontaminaciju industrijskih postrojenja ili lokacija, uključujući nuklearna postrojenja i lokacije
 • dekontaminaciju i čišćenje površinskih voda od zagađenja koje je posledica akcidenta, kao što je sakupljanje zagađivača ili primena hemikalija
 • čišćenje naftnih mrlja i drugih zagađivača na zemlji, u površinskim vodama, u morima i okeanima, uključujući i priobalje
 • odstarnjivanje/smanjivanje otrovnih materija, azbesta, olovnih boja i drugih otrovnih materija
 • ostalo specijalizovano čišćenje i saniranje životne sredine

Ne obuhvata:

 • uništavanje štetočina u poljoprivredi, del. 01.61
 • prečišćavanje vode, del. 36.00
 • tretman i odlaganje neopasnog otpada, del. 38.21
 • tretman i odlaganje opasnog otpada, del. 38.22
 • čišćenje puteva, pranje ulica i odstranjivanje leda i snega, del. 81.29

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla