Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Е - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности - Уклањање отпадних вода
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 37 - Уклањање отпадних вода

Обухвата рад канализационих система или уређаја за различиту обраду воде, пречишћавање отпадних вода, скупљање отпада из воде, његово одстрањивање и одлагање.

 

Грана 37.0 - Уклањање отпадних вода

Обухвата:

  • рад канализационих система и уређаја за обраду отпадних вода
  • скупљање и транспорт индустријских, комуналних и других отпадних вода, као и кишнице, коришћењем канализационих мрежа, колектора, покретних танкова или других видова транспорта
  • пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и канализационих јама; одржавање хемијских тоалета
  • обраду/пречишћавање отпадних вода (укључујући канализационе и индустријске отпадне воде и воду из базена за купање) применом физичких, хемијских и биолошких процеса
  • одржавање и чишћење одводних канала и дренажу, укључујући и деблокирање одвода

Не обухвата:

  • деконтаминацију површинских и подземних вода на месту загађења, дел. 39.00
  • чишћење и одгушивање канализационих цеви у зградама, дел. 43.22

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла