Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Х - Саобраћај и складиштење
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Обухвата пружање услуга превоза путника и терета у железничком, цевоводном и друмском саобраћају, саобраћају унутрашњим пловним путевима и ваздушном саобраћају, редовном или ванредном, пружање услуга у пратећим делатностима (попут услуга на терминалима и паркинзима), затим складиштење, манипулисање теретом итд.

Обухвата и издавање саобраћајних средстава у најам, с возачем или оператером. Обухвата и поштанску и курирску делатност.

Не обухвата:

  • велике поправке или реконструкције саобраћајних средстава, осим моторних возила, дел. 33.1
  • изградњу, одржавање и поправљање путева, железничких пруга, лука, пристаништа и аеродрома, дел. 42
  • одржавање и поправљање моторних возила, дел. 45.20
  • изнајмљивање саобраћајних средстава без возача или оператера, дел. 77.1 и 77.3

 

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла