Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Х - Саобраћај и складиштење - Ваздушни саобраћај
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 51 - Ваздушни саобраћај

Обухвата превоз путника и терета ваздушним путем или у васиони.

Не обухвата:

 • третирање засејаних површина помоћу ваздухоплова, дел. 01.61
 • поправљање и одржавање авиона и авионских мотора, дел. 33.16
 • пружање услуга на аеродрому, дел. 52.23
 • рекламирање из ваздуха, дел. 73.11
 • снимање из ваздуха, дел. 74.20

Грана 51.1 - Ваздушни превоз путника

Обухвата:

 • превоз путника ваздушним путем на редовним линијама, са утврђеним редом летења
 • чартер-летове
 • летове ради разгледања панораме
 • изнајмљивање ваздухопловне опреме с посадом у сврхе превоза путника
 • активности остале цивилне авијације као што су:
  • превоз путника од стране аероклубова у сврху обуке или забаве

Не обухвата:

 • изнајмљивање ваздухопловне опреме без посаде, дел. 77.35

 

Грана 51.2 - Ваздушни превоз терета и васионски саобраћај

Обухвата:

 • превоз терета ваздушним путем на редовним линијама, с утврђеним редом летења
 • ванредни превоз терета ваздушним путем
 • изнајмљивање ваздухопловне опреме с посадом у сврхе превоза терета

Обухвата:

 • лансирање сателита и васионских возила
 • васионски превоз путника и терета

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла