Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor H - Saobraćaj i skladištenje - Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 52 - Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju

Obuhvata skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju kao što su aktivnosti u okviru transportne infrastrukture (npr. aerodroma, luka, tunela, mostova itd.), aktivnosti transportnih agencija i manipulisanje robom.

 

Grana 52.1 - Skladištenje

Obuhvata:

 • rad skladišnih i stovarišnih objekata za sve vrste tereta, kao što su:
  • silosi za žitarice, stovarišta za različite terete, stovarišta-hladnjače i dr.
 • skladištenje i čuvanje robe u slobodnim carinskim zonama (stranim trgovinskim zonama)
 • trenutno zamrzavanje u svrhe skladištenja

Ne obuhvata:

 • parkirališta za motorna vozila, del. 52.21
 • rad objekata i opreme za samostalno skladištenje i čuvanje
 • iznajmljivanje slobodnog prostora, del. 68.20

 

Grana 52.2 - Prateće aktivnosti u saobraćaju

Obuhvata aktivnosti kojima se prati i podržava prevoz putnika i tereta, kao što su one u okviru delova transportne infrastrukture, ili manipulaciju robom neposredno pre ili posle obavljenog prevoza ili između pojedinih etapa prevoza. Obuhvata rad i održavanje svih transportnih objekata i opreme.

Obuhvata:

 • aktivnosti u vezi s kopnenim prevozom putnika, životinja ili tereta:
  • rad objekata i opreme na terminalima, kao što su železničke i autobuske stanice i stanice za manipulisanje teretom
  • upravljanje železničkom infrastrukturom (održavanje, organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja i obezbeđenje pristupa i korišćenja javne železničke infrastrukture)
  • prateće aktivnosti u vezi s korišćenjem (naplata i održavanje) puteva, mostova, tunela, parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr.
 • menjanje koloseka (skretanje) i ranžiranje
 • vuču vozila i pomoć na putu
 • pretvaranje gasa u tečnost u svrhu prevoza

Ne obuhvata:

 • manipulaciju teretom, del. 52.24

Obuhvata:

 • aktivnosti u vezi s prevozom putnika, životinja ili tereta u vodenom saobraćaju:
  • rad objekata i opreme na terminalima kao što su luke i pristaništa
  • rad vodenih prevodnica i dr.
  • navigaciju, pilotažu i pristajanje
  • spasavanje, prevoženje tegljanicama i potisnicama i dr.
  • rad svetionika

Ne obuhvata:

 • manipulaciju teretom, del. 52.24
 • rad marina, del. 93.29

Obuhvata:

 • aktivnosti u vezi s prevozom putnika, životinja ili robe vazdušnim putem:
  • rad terminalskih objekata kao što su aerodromski terminali i dr.
  • kontrolu aerodroma i vazdušnog saobraćaja
  • rad zemaljske službe na aerodromima i dr.
 • protivpožarnu zaštitu i odbranu na aerodromima

Ne obuhvata:

 • manipulaciju teretom, del. 52.24
 • delatnost škola za letenje, del. 85.32 i 85.53

Obuhvata:

 • utovar i istovar tereta ili prtljaga putnika bez obzira na vrstu saobraćajnog sredstva kojim je prevoz izvršen
 • utovar u brodove i istovar iz njih
 • utovar u teretne železničke vagone i istovar iz njih

Ne obuhvata:

 • rad staničnih objekata, del. 52.21-52.23

Obuhvata:

 • poslove špedicije
 • organizovanje prevoza železničkim, drumskim, pomorskim ili vazdušnim putevima
 • organizovanje grupnih i individualnih pošiljki (uključujući preuzimanje i isporučivanje, kao i grupisanje pošiljki)
 • izdavanje i pribavljanje transportnih dokumenata i tovarnih listova
 • poslove carinskih zastupnika
 • poslove pomorskih i avio-špeditera
 • brokerske poslove za brodski i avionski prostor
 • rukovanje teretom, npr. privremeno pakovanje samo u svrhe zaštite robe tokom tranzita, prepakivanje, uzimanje uzoraka i merenje težine robe

Ne obuhvata:

 • kurirske aktivnosti, del. 53.20
 • osiguranje saobraćajnih sredstava, del. 65.12
 • delatnost putničkih agencija, del. 79.11
 • delatnost organizatora putovanja, del. 79.12
 • pomoćne turističke aktivnosti, del. 79.90

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla