Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor H - Saobraćaj i skladištenje - Poštanske aktivnosti
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 53 - Poštanske aktivnosti

Obuhvata poštanske aktivnosti javnog i komercijalnog servisa, kao što su prijem, prenos (prerada i prevoz) i uručenje poštanskih pošiljaka (pismonosnih pošiljaka i paketa), pod različitim uslovima pružanja usluga.

Poštanske aktivnosti uključuju i kurirske, ekspresne, hibridne, ubrzane, direktne i dr. poštanske usluge.

 

Grana 53.1 - Poštanske aktivnosti javnog servisa

Poštanske aktivnosti javnog servisa su aktivnosti operatora koji rade pod jedinstvenim uslužnim sistemom u okviru jednog ili više određenih davalaca usluga.

Aktivnosti podrazumevaju da pri obavljanju poštanskih usluga, poštanski operatori koriste poštansku mrežu, jedinice poštanske mreže, preradne centre, obavljaju prevoz pošiljka prema utvrđenoj putanji, prikupljaju i uručuju poštanske pošiljke.

Mogu se uručiti/isplatiti poštanske pošiljke, npr. pismonosne pošiljke (pisma, dopisnice, štampane stvari, uputnice i dr.) i paketi, adresovana roba ili dokumenti.

Ovde su uključene i druge usluge neophodne za podržavanje jedinstvenog uslužnog sistema:

  • prikupljanje poštanskih pošiljaka iz poštanskih sandučića, jedinica poštanske mreže, posredstvom ovlašćenog lica, u poslovnim prostorijama korisnika ili elektronskim putem.
  • prijem, prerada, prevoz i uručenje (dostava ili isporuka), unutrašnjih i međunarodnih poštanskih pošiljaka koje obavljaju jedinice izvan okvira jedinstvenog uslužnog sistema, u pružanju usluga može biti uključeno jedno ili više saobraćajnih sredstava privatnog ili javnog prevoza.
  • prijem, prenos i isplatu novčane uputnice

Ne obuhvata:

  • poslovanje poštanskih štedionica i ostalo finansijsko poslovanje koje obavlja pošta, osim uputničkog prometa, del. 64.19

 

Grana 53.2 - Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa

Obuhvata usluge koje podrazumevaju posebne zahteve u pogledu načina (kurirske, ekspresne, ubrzane, hibridne i dr.) i kvaliteta prenosa:

  • prijem, prerada prevoz i uručenje unutrašnjih i međunarodnih poštanskih pošiljaka koje obavljaju jedinice izvan okvira jedinstvenog uslužnog sistema. U pružanju usluga može biti uključena jedna vrsta saobraćajnog sredstva privatnog/javnog prevoza ili više njih.

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla