Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Х - Саобраћај и складиштење - Водени саобраћај
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 50 - Водени саобраћај

Обухвата редован и ванредан превоз путника и терета воденим путем, као и активности које се обављају помоћу потискивача или тегљача, чамаца за екскурзије, трајекта, такси-превозника на воденим путевима, затим крстарења, обиласке итд. Иако је локација показатељ разлике између поморског и саобраћаја на унутрашњим пловним путевима, одлучујући фактор разликовања ове две врсте саобраћаја јесте тип пловила које се користи. Транспорт бродовима који се користе у поморском саобраћају сврстан је у гране 50.1 и 50.2, док је транспорт осталим бродовима сврстан у гране 50.3 и 50.4.

Не обухвата послове који се обављају у ресторанима и баровима (дел. 56.10 и 56.30) ако их обављају јединице које нису у саставу организације која се бави превозом путника и терета.

 

Грана 50.1 - Поморски и приобални превоз путника

Обухвата превоз путника пловилима конструисаним за поморску пловидбу и пловидбу у приобалним морским водама. Такође је укључен и превоз путника нпр. на великим језерима, када се користе слични типови превозних средстава.

Обухвата:

 • прекоморски превоз путника, као и превоз у приобалним морским водама, редован и ванредан:
  • рад бродова за екскурзије, крстарења или обиласке
  • рад трајекта и такси-превоз на воденим путевима
 • изнајмљивање бродова с посадом у туристичке сврхе и превоз у приобалним морским водама (нпр. за рибарски излет)

Не обухвата:

 • активности ресторана и барова на бродовима када их обављају самосталне јединице, дел. 56.10 и 56.30
 • изнајмљивање бродова и јахти за забаву без посаде, дел. 77.21
 • изнајмљивање комерцијалних бродова без посаде, дел. 77.34
 • активности пловећих казина, дел. 92.00

 

Грана 50.2 - Поморски и приобални превоз терета

Обухвата превоз терета пловилима конструисаним за поморску пловидбу и пловидбу у приобалним морским водама. Такође је укључен превоз терета нпр. на великим језерима, када се користе слични типови превозних средстава.

Обухвата:

 • прекоморски превоз терета, као и превоз терета у приобалним морским водама, редовни и ванредни
 • превоз тегљењем или потискивањем тегљаницама и потисницама, нафтних платформи итд.
 • изнајмљивање бродова с посадом за поморски превоз терета и превоз терета у приобалним морским водама

Не обухвата:

 • складиштење терета, дел. 52.10
 • операције у луци и остале помоћне активности као што су:
  • пристајање, пилотажа (бродовима), превожење баржама, спасавање и др., дел. 52.22
  • манипулисање теретом, дел. 52.24
 • изнајмљивање комерцијалних бродова или чамаца без посаде, дел. 77.34

 

Грана 50.3 - Превоз путника унутрашњим пловним путевима

Обухвата превоз путника унутрашњим пловним путевима, бродовима који нису погодни за поморски превоз.

Обухвата:

 • превоз путника рекама, каналима, језерима и осталим унутрашњим пловним путевима, укључујући и превоз унутар лука и пристаништа
 • изнајмљивање туристичких бродова и јахти с посадом, за превоз на унутрашњим пловним путевима

Не обухвата:

 • изнајмљивање бродова за забаву и јахти без посаде, за превоз на унутрашњим пловним путевима, дел. 77.21

 

Грана 50.4 - Превоз терета унутрашњим пловним путевима

Обухвата превоз терета унутрашњим пловним путевима, пловилима која нису погодна за поморски превоз.

Обухвата:

 • превоз терета рекама, каналима, језерима или другим унутрашњим воденим путевима, укључујући и превоз унутар лука и пристаништа
 • изнајмљивање превозних средстава (бродова) с посадом, за превоз терета унутрашњим пловним путевима

Не обухвата:

 • манипулисање теретом, дел. 52.24
 • изнајмљивање комерцијалних бродова или чамаца без посаде, дел. 77.34

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла